200

Skupština ZABe 17. 4. 2007.


20
0.010
Protuprijedlog dioničara Paška Kačinari
 

200.020
Prilozi uz protuprijedlog dioničara Paška Kačinari


200.020
Stajalište Ustavnog suda Republike Hrvatske govori u prilog utemeljenosti Kačinarijeve tužbe

 


 

 

200.010

Protuprijedlog dioničara Paška Kačinari

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

200.010.010
Protuprijedlog dioničara Paška Kačinari

 

Pašk Kačinari spori legalnost sazivanja glavne skupštine Zabe, budući da sadašnja skupština ne predstavlja niti jednu četvrtinu glasova dioničkog kapitala banke. Stoga u svojem protuprijedlogu dioničara Pašk Kačinari obrazlaže da ne postoje uvjeti za održavanje legalne skupštine banke.s1330a3


 

 

 

 

 

200.020

Prilozi uz Protuprijedlog dioničara
Paška Kačinari

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

200.020.010
Rješenje o izdavanju dozvole za rad Zabi

 

Dozvolu za rad Zabi izdala je rješenjem od 09.11.1989. g. Narodna Banka Jugoslavije. Stoga Hrvatska Narodna Banka tvrdi da "nema saznanja" o tome kako je Zaba nastala, i tko ju je i kako, odnosno s kojim kapitalom osnovao, kako je postala privatna, itd. Iz tog razloga HNB tvrdi da ista - kao nacionalna emisiona banka Hrvatske Države nije u cijelosti preuzela svoju nadzornu funkciju, barem kad je "nedodirljiva" Zaba u pitanju. Na to se, između ostalih, poziva i

 

"Izvješće o procesu osnivanja, odnosno preoblikovanja banaka u dionička društva ili društva s ograničenom odgovornošću koji je proveden na temelju Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama" koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio guverner Hrvatske narodne banke, aktom od 18. srpnja 2005. godine.

 


s1331


1

200.020.020
Potvrda Zabe o uplati u osnivački fond

Zaba je u osnivački fond prikazala samo uplate svojih osnivača - 1287 društvenih firmi (vidi:  POPIS OSNIVAČA - DIONIČARA Zagrebačka banka D.D., Zagreb, Paromlinska 2. ) Međutim, tada se "izgubio" kapital kojeg je Zaba imala po osnovi vlasništva zgrada, inventara, ostalih fondova banke, udjela u vlasništvu nad stranim bankama izvan tadašnje SFRJ, itd.
 


s1326-01

 


1

 

200.020.030
Izvod iz zapisnika sa osnivačke skupštine Zaba

 

Na ovoj osnivačkoj skupštini nisu pozvani suosnivači Zabe; Republika Hrvatska, Grad Zagreb, radnici Zabe odnosno njihovi predstavnici, koji su po osnovu minulog rada imali pravo na dionice, te nije pozvana ni "Jugobanka"

 


s1327-01

 


1

 

200.020.040
Odluka o utvrđivanju Bilance stanja i Bilance uspjeha Zagrebačke banke d.d. za godinu 1989.

Iz bilance banke za 1989. vidi se koliko je osnivačkog kapitala imala i za koliko osnivačkog kapitala je trebala izdati dionice. Dakle, na dan 01.01.1990. je imala osnivački fond od 1.409.318.000,00 din, a za njega je morala imati ukupno 1.409.318 dionice I emisije, serije A. Međutim, od tog broja Zaba je imala samo 863.000 dionica.
 


s1332-01


2

 

200.020.050
Odluka o utvrđivanju Bilance stanja i Bilance uspjeha Zagrebačke banke d.d. za godinu 1990.

Iz bilance banke za 1990. vidi se koliko je osnivačkog kapitala imala i za koliko osnivačkog kapitala je trebala izdati dionice. Dakle, na dan 01.01.1991. je imala osnivački fond od 2.458.433.000,00 din, a za njega je morala imati ukupno 2.458.433 dionice I emisije, serije A. Međutim, od tog broja Zaba je imala samo 863.000 dionica.
 


s1333-01

 


2

 

200.020.060
Odluka o utvrđivanju Bilance stanja i Bilance uspjeha Zagrebačke banke d.d. za godinu 1991.

Iz bilance banke za 1991. vidi se koliko je osnivačkog kapitala imala i za koliko osnivačkog kapitala je trebala izdati dionice. Dakle, na dan 01.01.1992. je imala osnivački fond od 8.615.877.984,80 hrd, a za njega je morala imati ukupno 8.615.878 dionice I emisije, serije A. Međutim, od tog broja Zaba je imala samo 863.000 dionica.
 


s1334-01

 


2

 

200.020.070
Povijesni izvadak iz knjige dionica Zaba za "Gavrilović"

Kada je "Gavrilović" d.o.o., odnosno Georg Gavrilovich tužio Zabu za utvrđenje činjenice da su mu ukradene dionice (vidi: 

100.010

Pokradene dionice GAVRILOVIĆ Petrinja ), a o čemu su objavljivali mediji u Sjedinjenim državama (vidi: 

 

090.050.060

New suit puts heat on European banks
Austrian businessman claims Croatian institution 'stole' shares of stock

http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=44632 , i

 

090.050.040

German banks cozy with ex-commies
Latest revelation involving Putin steps up scrutiny of questionable ties

http://www.worldnetdaily.com/news/printer-friendly.asp?ARTICLE_ID=43083  )

 

i mediji u Hrvatskoj  (vidi:
 

090.010.200
Business.hr: Otvorio sam skrivenu Zabinu knjigu dioničara
) Zaba je u sudski spis dostavila ovaj Povijesni izvadak iz knjige dionica. Iz njega se vidi da su dionice poduzeća "Gavrilović", kada je isto preknjiženo sa obitelji Gavrilović na trećega, počele rasti, i to za svako od tri poduzeća "Gavrilović" po različitoj proizvoljnoj stopi. Iz izvatka se također vidi da su dionice po serijskom broju u neskladu sa rednim brojem dioničara "Gavrilović" iz 1989 g. (vidi:

* POPIS OSNIVAČA - DIONIČARA Zagrebačka banka D.D., Zagreb, Paromlinska 2. ), a što dokazuje da su nekim dioničarima pripisivane novonastale dionice, nekima nisu, a nekim dioničarima su otpisivane dionice. Analizom ovoga se vidi da je knjiga dionica Zabe nastala proizvoljnim preknjižavanjima, i dopisivanjima dionica, i da je ista falsifikat.
 


s1335-01


1

 

200.020.080
Ugovor o kupoprodaji dionica "Lovački rog"

Kad se usporedi izvorno stanje u knjizi dionica Zabe za ovu firmu (vidi: * POPIS OSNIVAČA - DIONIČARA Zagrebačka banka D.D., Zagreb, Paromlinska 2.) sa brojem dionica koji se navodi u ovom ugovoru, te sa njihovim serijskim brojem iz ovog ugovora, vidi se da je broj dionica rastao po nekom proizvoljnom koeficijentu različitom od rasta dionica za poduzeća "Gavrilović", te da su u Knjizi dionica - imajući u vidu njeno početno stanje - "preskakivani" neki dioničari.
 


s1336-01


2

 


 

 

 

200.030

Stajalište Ustavnog suda Republike Hrvatske govori u prilog utemeljenosti Kačinarijeve tužbe

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

200.030.010
Stajalište Ustavnog suda Republike Hrvatske govori u prilog utemeljenosti Kačinarijeve tužbe

Prema stajalištu Ustavnog suda Republike Hrvatske dioničar koji ima preko 95% udjela u temeljnom kapitalu društva može tražiti stjecanje preostalih dionica uz pravičnu isplatu preostalih dioničara. Da je knjiga dionica i bilanca Zabe uistinu zakonita, i da su upisani vlasnici uistinu vlasnici, onda oni ne bi imali nikakvu ekonomsku logiku da na svojim skupštinama dioničara toleriraju ovakve prigovore kakve postavlja dioničar Pašk Kačinari, niti bi kao banka, kojoj je prije svega potreban ugled i povjerenje u njenu stabilnost, dopustili dovođenje u pitanje cjelokupnog njihovog pravnog položaja (Protuprijedlog dioničara Paška Kačinari, Prilozi uz Protuprijedlog dioničara Paška Kačinari ). Ekonomski bi bilo puno opravdanije steći "preostalih" manje od 5% dionica (koliko navodno sadašnjim navodnim većinskim vlasnicima nedostaje do punih 100%), nego dopustiti dovođenje u pitanje cjelokupne pravne pozicije banke.

Međutim, uprava Zabe dobro zna da je Kačinari u pravu, i da oni nemaju dokaze kojima bi dokazali niti zakonitost knjige dionica, niti zakonitost bilance. I da bi pokretanjem ovog postupka, samo otvorili mogućnost dokazivanja točnosti Kačinarijevih navoda da je manjina koja je uzurpirala svega 21% temeljnog kapitala i dionica društva nezakonito preuzela upravljanje društvom.s1356-016