240

Međudržavni diplomatski spor oko Zabe


24
0.010
Republika Srbija najavila diplomatski spor

 

 

 


 

 

 

 

 

 

240.010

Republika Srbija najavila diplomatski spor

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

240.010.010

Vlada Republike Srbije je, prema pisanju Hrvatskog tjednika "Nacional", najavila Republici Hrvatskoj otvaranje pitanja vlasništva nad Zabom, a sve temeljem prijave kojom je Pašk Kačinari prijavio Republici Srbiji njena prava na imovini Zabe 

( Prijava Paška Kačinari o postojanju prava Republike Srbije na dionicama Zagrebačke banke. ).

 

Interesantno je međutim, da se u Hrvatskoj još uvijek ne govori o tome da je Pašk Kačinari prijavio prava Republike Hrvatske na dionicama Zabe

 

(Postupak povrata kapitala "Zagrebačke banke" zakonitim vlasnicima: Republici Hrvatskoj, Pašku Kačinari i Mesnoj industriji "Gavrilović"  ),

 

te Grada Zagreba na dionicama Zabe i nekretninama koje nezakonito drži u posjedu Zaba.

 

(Pašk Kačinari prijavljuje prava Grada Zagreba na dionice "Zagrebačke banke" d.d. ).

 s1355-014