070

DOKAZI

070.010    

UVOD: KRUNSKI DOKAZ BANKARSKE PRIJEVARE STOLJEĆA

 

Evo jednog od krunskih dokaza bankarske prijevare stoljeća, u režiji ZABA, Allianz/Unicredito i njihovih pomagača:.

 

Sadašnja knjiga dionica ZABA govori o 11.325 dionica serije II C. To se vidi na WEB stranici ZABA na adresi: http://www.zaba.hr/info/abo/Investitor_hr/Info_o_dionicama.htm

 

 

A ovo je dionica broj 49.673 od ukupno 50.000, koliko ih je ZABA zapravo izdala po vlastitom Službenom glasniku (za povećani prikaz dionice, kliknite u dionicu):

 

 

Naime: 

 

U lipnju davne 1990. godine ZABA je izdala ukupno 50.000 dionica "na donosioca" serije C.

 

Iz ovog primjerka sačuvane dionice "na donosioca", serije "C" razvidno je da je banka izdala ukupno 50.000 dionica "na donosioca", serije "C" pa stoga i ova sačuvana dionica ima serijski broj N 49673.

 

Nakon toga se 38.675 dionica "na donosioca", serije C nepoznatog datuma i na nepoznat način "izgubilo", tako da se ZABA više niti "ne sjeća" da je te dionice ikada imala u knjizi dionica. I u izvješću revizora KPMG iz 2001. godine stoji isti broj dionica.

 

Pogledati:

 

070.070.370

Izvješće Revizora KPMG za 2001. g.              

 

Na drugoj stranici ovog izvješća stoji da ZABA ima svega 11.325 dionica "na donosioca", serije "C".

 

Činjenicu da Banka i danas uporno ističe neistinitu tvrdnju da je izdala samo 11.325 dionica "na donosioca", serije "C" ukazuje i njihova službena web-stranica:

http://www.zaba.hr/info/abo/Investitor_hr/Info_o_dionicama.htm  na kojoj ističu neistinit podatak o navodno 11.325 izdanih dionica "na donosioca", serije "C".

 

Navedeno znači:

 

1.) Da je Knjiga dionica ZABA bezvrijedna krivotvorina,

2.) Da su stvarni dioničari POKRADENI

 

U nastavku slijedi detaljna zbirka dokaza o BANKARSKOJ KRAĐI STOLJEĆA, koja se može čitati danima.

 


 

070.020    

DOKAZI NA OKOLNOST POTRAŽIVANJA PAŠKA KAČINARI

 

070.030           

DOKAZI KOJI DOKAZUJU DA KNJIGA DIONICA ZABA NIJE ZAKONITA

 

070.040

TAJNE DRAŽBE DIONICA 1993.-1994.

 

070.050

ZAMJENA DIONICA DOMAĆIH "GOSPODARA RATA" S ALLIANZ AG I UNICREDITO ITALIANO

 

070.060

NAKNADNE PROMJENE PODATAKA O DIONICAMA ZABA

 

070.070   

OSTALI DOKAZI KOJI DOKAZUJU DA KNJIGA DIONICA ZABA NIJE ZAKONITA

      

070.080

DOKAZI NA OKOLNOST DA SE PAŠK KAČINARI OBRAĆAO SVIM NADLEŽNIM TIJELIMA U HRVATSKOJ

 

070.090

 

070.100
POPIS OSNIVAČA - DIONIČARA ZAGREBAČKA BANKA D.D., ZAGREB, Paromlinska 2.
 

070.110

Izvješće o procesu osnivanja, odnosno preoblikovanja banaka u dionička društva ili društva s ograničenom odgovornošću koji je proveden na temelju Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama

 

070.120
Odluka nadležnog tijela Grada Zagreba od 20.02.1953. kojim osniva Zabu, kao komunalnu banku Grada Zagreba, te u nju unosi veliku zgradu na glavnom trgu Zagreba - Trgu Bana Jelačića br. 10.

 

070.130

Dionice ZABE preknjižene za 1,00 kn, dionice iskazane u kunama poništene

 


 

 

 

070.020    

DOKAZI NA OKOLNOST POTRAŽIVANJA PAŠKA KAČINARI

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

070.020.010

Molba za dodjelu kredita

 

12-01

 

1

 

Iz ovog dokumenta razvidno je kako je počeo osnovni pravni posao - Ugovor o kreditu - između Paška Kačinari i ZABA. Pašk Kačinari je novac za kupnju dionica platio kao osiguranje tog osnovnog pravnog posla.

 

   

070.020.020

Odluka o dodjeli dugoročnog kredita

 

12-02a

2

Ovom odlukom je Pašku Kačinari dodijeljen dugoročan kredit. Novac za kupnju dionica plaćen je kao osiguranje tom kreditu.

 

   

070.020.030

Odluka o dodjeli kratkoročnog kredita

 

12-03

1

Osim dugoročnog kredita (koji je osiguran depozitom za kupnju dionica), Pašk Kačinari je istovremeno sklopio sa ZABOM i ugovor o dodjeli kratkoročnog kredita

 

   

070.020.040

Ugovor o investicijskom kreditu

 

12-04a

4

Temeljem ovog ugovora je Pašk Kačinari koristio, i uredno vratio sredstva dugoročnog kredita (uz kamatu od 249%). Kao osiguranje tog pravnog posla ZABA je preuzela na sebe odgovornost da za Paška Kačinari kupi dionice iz sredstava garantnog depozita.

 

   

070.020.050

Ugovor o kratkoročnom kreditu

 

12-05a

3

Osim dugoročnog kredita (koji je osiguran depozitom za kupnju dionica), Pašk Kačinari je istovremeno sklopio i ovaj ugovor.

 

   

070.020.060

Ugovor o tekućem računu

 

12-09a

2

Pašk Kačinari je, između ostalog, kod ZABA imao i tekući račun.

 

   

070.020.070

Ugovor o garantnom depozitu od 13.11.1990. po kojem je ZABA morala kupiti dionice

 

11-01

1

Temeljem ovog ugovora ZABA je morala za cijeli iznos depozita kupiti dionice Pašku Kačinari, i to izravno iz emisije dionica, što znači po njihovoj nominalnoj cijeni.

 

   

070.020.080

Potvrda da je uplaćen polog za kupnju dionica

 

11-01a

1

Ovdje se vidi da je Pašk Kačinari uplatio ugovoreni iznos garantnog depozita za kupnju dionica ZABA

 

   

070.020.090

Potvrda o uplati na ime osiguranja kredita

 

11-01b

1

Osim garantnog depozita (kojim je trebala kupiti dionice), ZABA je svoj dugoročni kredit osigurala i gore navedenom uplatom po osnovi osiguranja kredita

 

   

070.020.100

Prijepis prometa po kreditu

 

12-06a

3

ZABA je dostavila Pašku Kačinari ispis prometa po kreditu iz kojeg je razvidno da je iznos kredita uredno vraćen (s kamatom od 249%) iako je ZABA u mogućnosti dati ispis prometa po tom kreditu, ZABA odbija dati ispis prometa po Ugovoru o garantnom depozitu - tj. ugovoru po kojem je morala dati dionice. Što je bilo s tim depozitom ZABA nastoji zatajiti, i to zato što su se "izgubili i novci i dionice".

 

   

070.020.110

Brisovno očitovanje banke

 

12-07

1

Nakon što je Pašk Kačinari isplatio ZABU po Ugovoru o investicijskom kreditu, ZABA je izdala brisovno očitovanje. (Ono glasi na treću osobu, koja je svojom nekretninom jamčila za povrat kredita.)

 

   

070.020.120

Odluka o povratu i ustupanju

 

12-08

1

Ugovore sa ZABA je sklopila PAKA-INTERNACIONAL. To je bilo društvo sa ograničenom odgovornošću u kojemu je vlasnik-osnivač i direktor bio Pašk Kačinari. Nad PAKA-INTERNACIONAL je proveden likvidacijski postupak i ista je brisana iz sudskog registra. Sva prava koja su pripadala PAKI-INTERNACIONAL na dionice prešla su ovom odlukom na osnivača društva - Paška Kačinari.

 

   

070.020.130

Ugovor o ustupu dionica

 

12-10

1

Ovim ugovorom su, kao i gore navedenom Odlukom o povratu i ustupanju prava PAKE-INTERNACIONAL prešla na osnivača društva Paška Kačinari.

 

   

070.020.140

Ispis iz računala ZABA da je depozit po Ugovoru od 13.11.1990. zatvoren tek 17.05.2001.

 

11-02a

2

Depozit osnovan temeljem Ugovora o garantnom depozitu, temeljem kojeg je ZABA morala kupiti Pašku Kačinari dionice ZABE izravno iz emisije, po njihovoj nominalnoj cijeni se "izgubio". Što je bilo s tim depozitom, koji je bio promet po depozitu ZABA taji. Za koga su dionice kupljene - to Pašk Kačinari ne zna. Međutim, službenik na šalteru banke se "zabunio", te je Pašku Kačinari izdao potvrdu da je depozit zatvoren tek 2001. g., i to neposredno nakon što se Pašk Kačinari počeo interesirati za svoje dionice.

 

Dok službenik na šalteru daje potvrdu da je depozit zatvoren tek 2001 g., u sudskom sporu ZABA tvrdi da je depozit zatvoren još 1991. g. Međutim, niti na šalteru, niti u sudskom sporu, ZABA nema odgovor na pitanje: "Po čijem nalogu je depozit zatvoren?".

 

 

   
     

 


 

 

 

070.030           

DOKAZI KOJI DOKAZUJU DA KNJIGA DIONICA ZABA NIJE ZAKONITA

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

070.030.010

Odluka o izdavanju dionica I. emisije

 

01-01

5

Iz ove odluke proizlazi da je na dan 27.12.1989. bilo 863.000 dionica I emisije, serije A. Te dionice su do 31.12.1993. na misteriozan način, bez povećanja temeljnog kapitala, i bez izdavanja nove serije dionica "narasle" na 1.862.115. Kako je do tog povećanja došlo - to ZABA taji.

 

 

 

070.030.030

Odluka o završnoj bilanci za 1991. g.

 

01-02

1

Nad ZABOM nikad nije provedena revizija poslovanja po nezavisnom revizoru. Što bi takva revizija sve pronašla ostaje nepoznanica. No u ovakvim odlukama, te svim popratnim dokumentima, našli bi se odgovori na pitanja kako su dionice "nastajale ni iz čega", te kako su se "gubile dionice" ulagača kao što je to bio Pašk Kačinari.

 

 

 

070.030.040

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa - I. emisija

 

01-03

1

Za ovu Odluku je "Hrvatsko Slovo" pisalo 2004. g. da predstavlja "odluku o prikrivenoj emisiji dionica". Da li se u ovoj odluci stvarno krije odgovor na pitanje kako su se u toj banci dionice "stvarale ni iz čega", te kako su brisane dionice ulagača kao što je Pašk Kačinari, pokazala bi tek nezavisna revizija, odnosno nezavisna kontrola poslovanja.

 

 

 

070.030.050

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju banke od 07.06.1991.

 

01-04

1

Ovo je jedna od retroaktivnih odluka kojima se mijenjaju izvorne odluke o osnivanju banke, te emitiranju njenih dionica. Koliko je ukupno takvih odluka - to nije poznato. No važeći pravni poredak nikad nije dopuštao ZABI da donosi bilo kakove odluke s retroaktivnim učinkom.

 

 

 

070.030.060

Stranica iz Glasnika ZABA iz 1992. koja dokazuje povećanje broja izvornih ulagača na dan 31.12.1991.

 

01-05

1

Iz ovog proizlazi da je (za vrijeme rata, gladi i ekonomske katastrofe) broj dioničara ZABA - i to društvenopravnih osoba - rastao. Tko su ti novi "ulagači" nije poznato, niti je poznato koliko su to kapitala unijeli nije poznato.

 

 

 

070.030.070

Odluka o utvrđivanju bilance za 1992.

 

01-06

2

070.030.080

Odluka o utvrđivanju bilance za 1993.

 

01-09

3

Da li bi nezavisna revizija poslovanja ZABA u ovim Odlukama našla odgovore na pitanja o misterioznim dionicama ZABA nije poznato. U svakom slučaju, nad ZABOM nikad nije provedena nezavisna kontrola poslovanja i nezavisna revizija financijskih izvješća.

 

 

 

070.030.090

Prijava o usklađenju ZABA sa Zakonom o bankama SFRJ kojom je ZABA preustrojena u dioničko društvo   

 

02-01  

4

ZABA je izvorno bila osnovana po komunističkim zakonima kao "društvenopravna osoba", odnosno kao "UDRUŽENA BANKA HRVATSKE - OSNOVNA BANKA ZAGREBAČKA BANKA". Ovom Odlukom se je ZABA reorganizirala kao dioničko društvo, i to još uvijek u državnom vlasništvu. Njeni dioničari su bile državne tvrtke, koje je tek trebalo privatizirati.

 

Zbroj svih uplata u osnivački fond banke, ukazuje da je tada stvarno emitirano tek 851.827 dionica I emisije, serije A, premda ih se u Odluci o izdavanju dionica I emisije spominje 863.000.

 

 

 

070.030.100

Izvadak iz poslovnih knjiga ZABA za dan 31.12.1993. g.

 

04-01

1

Premda se, prema Odluci o izdavanju dionica I emisije, spominje 863.000 dionica, (a stvarno ih je uplaćeno tek 851.827), u Izvatku iz poslovnih knjiga za dan 31.12.1993. proizlazi da ih je se tada u poslovnim knjigama "pronašlo" čak 1.862.115.

 

Kako je do tog misterioznog povećanja dionica došlo nije jasno, jer ZABA za to razdoblje nije povećavala temeljni kapital, niti je emitirala nove dionice.

 

Međutim, ovo dokazuje da je ZABA cijelo vrijeme, sve do 31.12.1993. emitirala nove dionice, te ih je upisivala u Knjigu dionica kao dionice I emisije, serije A. Dakle to dokazuje da je ZABA morala i mogla za cijeli iznos depozita Paška Kačinari kupiti dionice po njihovoj nominalnoj cijeni, i to baš dionice I emisije, serije A.

 

 

 

070.030.110

Izvadak iz poslovnih knjiga ZABA za dan 30.09.1994. g.

 

04-02a

2

Broj dionica I emisije, serije A sada je već narastao na 2.661.196 dionica. Do toga je došlo tako da su misteriozni dioničari, koji su bili upisani na misteriozno nastale dionice, dobili, na Skupštini banke od 31.05.1994. "povećanje" dionica za 42,86%, tako da je svaki dioničar na x broj njegovih dionica dobio x+42,86% dionica. Međutim, nepoznanica je tko su to bili ti misteriozni dioničari, te kako su oni stekli dionice.

 

 

 

070.030.120

Račun dobiti i gubitka za 2001. g.

 

05-01a

10

Na str. 5. vidljivo je da niti Revizor Banke nema saznanja o tome koliko je ZABA imala trezorskih dionica u zalogu. Čini se da su dionice koje su misteriozno upisane u Knjigu dionica, cijelo vrijeme držane u Trezoru ZABA, i to tako da je njihovim glasovima glasovala Uprava ZABA, premda je Zakon branio mogućnost da trezorske dionice daju pravo glasa. Kome je isplaćivana dividenda na te dionice nije poznato.

 

Interesantno je da na toj istoj str. 5. ZABA govori o nekoj "privatizaciji" ZABA, i to još 1989. g., premda je takav podatak čista laž. Godine 1989 nije bilo nikakve privatizacije, a to dokazuju ama baš svi dokumenti koji su iz tog vremena sačuvani.

 

 

 

070.030.130

Godišnje izvješće za 2003. g.

 

10-01-01

39

Iz godišnjeg izvješća, str. 7 i 8 vidi se da je ZABA (sa Allianzom i Unicreditom kao upisanim većinskim dioničarima) dinamično sudjelovala u povećanju vanjskog duga Hrvatskog gospodarstva. Stoga je na Allianzu i Unicreditu posebna odgovornost za ukupnu likvidnost Hrvatskog gospodarstva i sposobnost Republike Hrvatske da uredno servisira svoj vanjski dug.

 

 

 

070.030.140

Preslik dionice na donosioca II emisija, serija C 

 

06-01

1

ZABA u svojoj knjizi dionica ima upisanih 11.325 dionica na donosioca II emisije, serije C. Međutim, tih dionica je izdano ukupno 50.000 komada. Na svakoj od sačuvanih dionica piše: broj dionica 50.000, te se vidi kontrolni broj. Tako ovaj primjerak ima kontrolni broj 29.295, što dokazuje da nema pravnog i ekonomskog opravdanja da se danas u knjizi dionica nalazi svega 11.325 dionica serije C.

 

 

 

070.030.150

Preslik dionice na donosioca II emisija, serija C

 

06-01a

1

Ovo je preslika poleđine - talona gore naznačene dionice na donosioca kontrolnog broja 29.295.

 

 

 

070.030.160

Preslik dionice na donosioca II emisija, serija C 

 

06-02

1

Ova dionica ima kontrolni broj 49.673, pa je tim više očito da je ukupan broj dionica na donosioca prilikom izdavanja serije C iznosio ukupno 50.000 dionica. Kako je taj broj smanjen na današnjih 11.325 nije poznato.

 

 

 

070.030.170

Preslik dionice na donosioca II emisija, serija C 

 

06-02a

1

Ovo je preslika poleđine - talona gore naznačene dionice na donosioca kontrolnog broja 49.673.

 

 

 

070.030.180

Odluka o isplati dividende za dionice II emisije, serije C 

 

06-03b

2

Iz ove odluke proizlazi da je ZABA prodala građanima ukupno 25.000 dionica na donosioca, serije C. Ovaj podatak je u izričitoj suprotnosti sa:

  • podacima na svakoj dionici, na kojoj piše da ih je izdano ukupno 50.000 komada,

  • podacima iz godišnjih financijskih izvješća, koji navodi da ih je upisano u knjigu dionica ukupno 11.325.

 

 

 

070.030.190

Kratka povijest ZABA kako ju prikazuju na svojoj web-stranici

 

10-01-44

5

Većina podataka na ovoj web stranici nisu točni. Tako npr. ZABA navodi da je osnovana još prije početka prvog svjetskog rata, a zapravo je nastala fuzijama domaćeg bankarstva za vrijeme komunističke, tzv. "ourizacije" u drugoj polovini 1970-tih godina.

 

Isto tako ZABA navodi da je provela proces privatizacije još 1989. što je izravna laž, jer svi sačuvani dokumenti ZABA iz 1989 to negiraju. Te 1989. g. nije provedena nikakva privatizacija, niti ZABA može podastrijeti jedan jedini dokument koji bi o tome govorio.

 


 

 

 

070.040

TAJNE DRAŽBE DIONICA 1993.-1994.

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

070.040.010

Hodogram tajnih dražbi kojeg je izradila Uprava ZABA, na kojim dražbama je ZABA bila i organizator dražbe, i punomoćnik prodavatelja i tajni kupac, a koje dražbe su se vodile pod tajnim pravilima

 

a9-2-5

1

ZABA se je 1989. preustrojila u dioničko društvo kojemu su dioničari bile društvenopravne osobe - osnivači banke. Tu je bilo na dan 27.12.1989. ukupno 1.287 osnivača, što je činilo pretežiti dio gospodarstva tadašnje SR Hrvatske, odnosno, približno 100% gospodarstva šire Zagrebačke regije.

 

Te dionice je Uprava ZABE (u sprezi s utjecajnim grupama u tadašnjem političkom životu) "prebacila" na razne off-shore tvrtke u razdoblju 1993.-1994.; dakle, prije nego su osnivači banke privatizirani, isti su prestali biti osnivači ZABE - najveće banke u Hrvatskoj.

 

Dionice su "prebacivane" na off-shore tvrtke putem sustava tajnih, ilegalnih dražbi koje je organizirala Uprava ZABE.

 

Prema sačuvanom Hodogramu, vidi se da je Uprava ZABE bila istovremeno:

 

a) punomoćnik prodavatelja,

b) prikriveni, tajni kupac, odnosno njegov punomoćnik,

c) organizator dražbe,

d) autor tajnih pravila po kojima je dražba organizirana.

 

Valja uočiti da je ključni moment dražbe postupak tzv. "jeftimbe". To je postupak pri kome Uprava ZABE ilegalnim manipulacijama sustavno snižava cijenu dionice "na dolje", kako bi prodavatelj ostvario što nižu cijenu, a kupac što povoljniju. Valja naglasiti da u Rječniku Hrvatskog jezika ne nalazimo termin "jeftimba". Čini se da je Uprava ZABE doslovno izmislila novu riječ - "jeftimba" za označavanje postupka snižavanja cijene dionica na tajnoj dražbi.

 

Te dražbe su organizirane kao dražbe "na dolje". Termin dražbe "na dolje" nije poznat u domaćoj pravnoj i ekonomskoj stručnoj literaturi. Smisao dražbe bi trebao biti da se za prodavatelja ostvari što povoljnija cijena. Ovdje su dražbe organizirane s obratnim ciljem da se za kupca postigne što povoljnija cijena, i to zato što je organizator dražbe bio istovremeno i prikriveni kupac, odnosno njegov punomoćnik, te punomoćnik prodavatelja, te autor pravila, koja su još k tome bila tajna.

 

Na ovaj način su dionice ZABA prešle u ruke nepoznate interesne grupe koja je te dionice isprva čuvala na raznim off-shore tvrtkama, a onda ih je zamijenila s "Allianzom" i "Unicreditom", tako da sada jedni drugima čuvaju dionice. Tko se nalazi u toj interesnoj grupi nije poznato, ali je za pretpostaviti da se u toj grupi nalaze pojedinci iz političke elite iz tog vremena, (vrijeme tzv. "Valentićeve vlade"), te pojedinci iz same Uprave ZABE. Valja naglasiti da su u Upravi ZABA i onda i danas kao Predsjednik Uprave nalazio Franjo Luković.

 

Da li su na ovim tajnim dražbama nestajale isključivo dionice izvornih osnivača iz 1989. ili i naknadno upisivane dionice, koje su izdavane do zaključno 31.12.1993. i upisivane kao dionice I emisije, serije A, to nije poznato. Iz revizijskih izvješća vidi se da se u trezoru banke sve do danas nalazi "određeni" broj trezorskih dionica kojima, protiv Zakona, glasa Uprava ZABE. Koliki je taj "određeni" broj nije poznato ni Revizoru banke.

 

   

070.040.020

Tajni projekt privatizacije ZABA

 

a9-2-6

2

Prema ovom tajnom projektu proizlazi da dionice ZABE imaju prijeći u vlasništvo misterioznog "HOLDINGA ZABA". Taj tzv. "HOLDING" bio je osnovan kao društvo s ograničenom odgovornošću, a osnivač mu je bila sama ZABA. Dakle, prema ovom tajnom projektu ZABA je imala postati vlasnik sama sebe.

 

Ovaj tajni projekt potpisali su Nikola Kalinić, danas zamjenik Predsjednika Uprave ZABA i Duilio Belić.

 

Potonji Duilio Belić, prema podacima Sudskog registra Trgovačkog suda u Varaždinu, predstavlja ZABA u Nadzornom odboru Varaždinske banke. Za vrijeme komunističke vladavine Duilio Belić je bio poznat kao direktor SOUR "Prvomajska", jedne od najvećih tvornica u tadašnjoj Jugoslaviji, koja je proizvodila najširi dijapazon metaloprerađivačkih proizvoda, što je između ostaloga, uključivalo i proizvodnju proizvoda "specijalne namjene", tj. proizvodnju oružja.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

070.050

ZAMJENA DIONICA DOMAĆIH "GOSPODARA RATA" S ALLIANZ AG I UNICREDITO ITALIANO

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

070.050.010

Tajni dokument o zamjeni dionica ZABA od 15.02.2002. g.

 

a9-1-1

18

Iz ovog dokumenta razvidno je kako su "Allianz" i "Unicredito", posredstvom Uprave ZABA zamijenili dionice s nepoznatom interesnom grupom, koju ovdje predstavlja Franjo Luković, Predsjednik Uprave ZABA, tako da jedni drugima čuvaju dionice.

 

Interesantno je da je ovaj dokument "tajan" na području Amerike, Kanade, Australije i Japana.

 

 

 


 

 

 

070.060

NAKNADNE PROMJENE PODATAKA O DIONICAMA ZABA

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

     

070.060.010

Prijedlog dnevnog reda za Glavnu Skupštinu ZABA od 03.12.2004.

 

Iz ovog je dokumenta vidljivo da je Uprava ZABA dana 03.12.2004. bila predložila retroaktivne promjene Izvornih odluka o izdavanju dionica I, II i III emisije ZABA. Najstarija od tih odluka - Odluka o izdavanju dionica I emisije datira od dana 27.12.1989. g. Dakle u prosincu 2004. g. ima se retroaktivno mijenjati Odluka donesena prije petnaest godina.

 

U to vrijeme su Nadzorni odbor ZABA činili predstavnici UnicreditoItaliano S.p.A. i Allianz A.G.

 

Važno je napomenuti da se ovdje spominje još jedna takva retroaktivna odluka, i to odluka iz 2001. g. Nije slučajno ZABA, nakon višegodišnje stanke, baš 2001 g. započela ponovne "igre" oko retroaktivnih promjena svojih izvornih odluka o izdavanju dionica. Naime, to je bilo neposredno nakon što se g. Pašk Kačinari započeo interesirati gdje su njegove dionice. U cilju da "sakrije" nestale dionice, Uprava ZABA je započela novu seriju retroaktivnih odluka o izdavanju dionica, kojima je trebalo sakriti prava dioničara banke.

 

b1001

3

 

 

 

 


 

 

 

070.070         

OSTALI DOKAZI KOJI DOKAZUJU DA KNJIGA DIONICA ZABA NIJE ZAKONITA

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

070.070.010

Prvi Statut ZABA iz 1989. - Odluka o osnivanju banke

 

a8-1-1

22

Iz ovog dokumenta je razvidno da je besmislen podatak iz revizijskih izvješća ZABA koji navodi da je ZABA privatizirana 1989. g. Iz ovog dokumenta je razvidno da je tada banka organizirana kao dioničko društvo u vlasništvu društvenopravnih osoba - njenih osnivača, tj. u vlasništvu državnih poduzeća koja je tek trebalo privatizirati.

 

   

070.070.030

Odluke ZABA od 13.11.1989.

 

a8-9-1 

4

I ovaj dokument dokazuje da g. 1989. nije bilo nikakve privatizacije ZABA, te da su osnivači bile društvenopravne osobe koje je tek trebalo privatizirati.

   

070.070.040

Uputa Banke osoblju Banke za postupanje s dionicama serije "C" od 27.12.1989.

 

a8-3-1 

3

Na svakoj sačuvanoj dionici serije "C" piše da ih je izdano 50.000 komada. Banka tvrdi da ih je izdala 25.000 komada, ali ih u Knjizi dionica ima samo 11.325 komada. Odgovor na pitanje gdje su nestale dionice možda se vidi u toč. 3. ove Odluke, koji spominje dionice serije "C" u trezoru banke. Koliko je tih dionica bilo u trezoru, tko je za njih primao dividendu, te koliko ih je danas u trezoru nije poznato.

 

   

070.070.050

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta ZABA od 31.05.1990. g.

 

a8-9-5

2

I iz ove odluke razvidno je da je neistinita tvrdnja Uprave ZABA da su privatizirani još 1989., jer se 1990. još uvijek spominju kao banka u društvenom vlasništvu.

 

   

070.070.060

Poslovnik o izmjenama Poslovnika ZABA od 08.06.1991.

 

a8-4-1

11

I ovaj je dokument sasvim kontradiktoran tvrdnji Uprave ZABA da su bili privatizirani još 1989. g.

 

   

070.070.070

Odluka o izmjeni Statuta ZABA, Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dionica I. emisije i Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju dionica II. emisije, sve objavljeno u Glasniku ZABA od 14.04.1992. g.

 

a8-6-1

12

Ovo su neke od retroaktivnih odluka kojima se mijenjaju izvorne odluke o osnivanju banke, te emitiranju njenih dionica. Koliko je ukupno bilo takvih odluka - to nije poznato. No važeći pravni poredak nikad nije dopuštao ZABI da donosi bilo kakove odluke s retroaktivnim učinkom.

 

   

070.070.080

Izvješće o radu Upravnog odbora za 1992. g.

 

a10-13-1

2

Ovdje Upravni odbor ZABA spominje da je ZABA vlasnik nekih poduzeća, odnosno da su neka poduzeća u Hrvatskoj već privatizirana - pola desetljeća prije službene privatizacije u Hrvatskoj - i da su već u vlasništvu ZABA. Koja su to poduzeća nije poznato.

 

070.070.090

Odluka Upravnog odbora ZABA od 06.04.1993. o naknadnim izmjenama Odluke o izdavanju dionica III emisije

 

a10-10-1

8

Ovo je jedna od retroaktivnih odluka kojima se mijenjaju izvorne odluke o osnivanju banke, te emitiranju njenih dionica. Koliko je ukupno bilo takvih odluka - to nije poznato. No važeći pravni poredak nikad nije dopuštao ZABI da donosi bilo kakove odluke s retroaktivnim učinkom.

 

   

070.070.100

Prijedlog Uprave ZABA za osnivanje Poduzetničkog kluba ZABA

 

a8-13-1

5

Iz ovog dokumenta se vidi da je Uprava ZABA od početka išla za tim da oko sebe okupi  jedan "elitni" i zatvoreni krug ljudi. Među pozvanima se vide ugledna imena kao npr. Zlatko Mateša, Mladen Vedriš, Željko Čović....

 

Tada je među pozvanima bio i Pašk Kačinari. Budući da on nije bio zainteresiran da ulazi u "elitne" i zatvorene krugove, njegove su dionice nestale.

 

   

070.070.110

Prijedlog Upravnog odbora ZABA od dana 29.03.1993. Skupštini ZABA

 

a10-12-1

1

070.070.120

Odluka Skupštine ZABA od 29.04.1993.

 

a10-12-2

2

Tko je tada sačinjavao Skupštinu ZABA, temeljem čega je postao dioničar, da li se glasovala i trezorskim dionicama, i sa koliko se ukupno glasova se glasovalo, nije poznato.

 

   

070.070.130

Glasnik ZABA od 26.04.1993.

 

a10-14-1

3

Interesantni su podaci (na str. trećoj) da je ZABA - dvije godine prije početka privatizacije - već "na mala vrata" započela privatizaciju Hrvatskog gospodarstva, i to "pretvaranjem potraživanja u udjele".

 

Još je interesantnije to da je ZABA tako postajala dioničar u nekim trgovačkim društvima koja su kasnije pripala poznatim i uglednim poduzetnicima, koje obično znamo kao "Hrvatske tajkune".

 

Da li su ti ugledni poduzetnici, tzv. "tajkuni" (Todorić, Artuković....) stekli dionice od ZABA? Ili oni možda samo "čuvaju dionice" ZABA, kao prikrivenog vlasnika? Ili je možda ZABA i dalje jedan od značajnijih dioničara u njihovim tvrtkama?

 

   

070.070.140

Glavna Skupština ZABA od 29.04.1993.

 

a10-6

2

I na ovoj Skupštini su donašane Odluke s (zakonom zabranjenim) retroaktivnim učinkom, kojima se mijenjaju izvorne Odluke o emisiji dionica.

 

   

070.070.150

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju dionica III emisije i Pročišćeni tekst Odluke o izdavanju dionica III emisije, sve objavljeno u Glasniku ZABA od 25.06.1993. g.

 

a8-7-1

4

Ovo su također neke od mnogobrojnih retroaktivnih odluka kojima se mijenjaju izvorne odluke o osnivanju banke, te emitiranju njenih dionica. Koliko je ukupno bilo takvih odluka - to nije poznato. No važeći pravni poredak nikad nije dopuštao ZABI da donosi bilo kakove odluke s retroaktivnim učinkom.

 

   

070.070.160

ODLUKA BR. 4/8-94 od 31.05.1994.

 

a8-10-1 

2

Temeljem ove odluke je ZABA dioničarima koji su 31.05.1994. bili upisani u knjigu dionica izdala nove dionice, i to tako da je tada upisani dioničar na svojih x dionica dobio x + 42,86% dionica.

 

Tko je tada bio upisan u knjigu dionica, temeljem čega je bio upisan nije poznato.

 

Na toj Skupštini je nepoznati netko imao pravo glasa i to upravo dionicama koje su otete Pašku Kačinari. I taj nepoznati netko je na te dionice otete Pašku Kačinari dobio uvećanje dionica za 42,86%.

 

   

070.070.170

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju dionica I. emisije i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju dionica II emisije, sve objavljeno u Glasniku ZABA od kolovoza 1994. g.

 

a8-8-1

6

I ovo su neke od mnogobrojnih retroaktivnih odluka kojima se mijenjaju izvorne odluke o osnivanju banke, te emitiranju njenih dionica. Koliko je ukupno bilo takvih odluka - to nije poznato. No važeći pravni poredak nikad nije dopuštao ZABI da donosi bilo kakove odluke s retroaktivnim učinkom.

 

   

070.070.180

Odluka o uporabi dobiti za 1995.

 

a10-21-1

1

Ovu odluku potpisao je jedan od najuglednijih i najeksponiranijih intelektualaca u Hrvatskoj, i jedan od nekoliko najuglednijih pravnih teoretičara u Hrvatskoj, Akademik prof. Dr. Jakša Barbić.

 

Stoga bi bilo interesantno da uvaženi profesor odgovori na pitanja:

Kako to da je 1995. predsjedao Skupštini jedne već privatizirane banke, nad kojom nitko nikad nije proveo postupak privatizacije?

 

Da podsjetimo: tih je mjeseci privatizacija upravo počinjala; uvaženi profesor je bio eksponiran u savjetovanju u svezi te privatizacije, a ovdje je predsjedao skupštini jedne davno privatizirane banke, za koju, doduše, nitko ne zna kada je i kako privatizirana.

 

   

070.070.190

Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća za 1995. g.

 

a10-21-2

1

Ova odluka, koju je također potpisao uvaženi profesor Dr. Jaška Barbić, izravno involuira u "priču o ZABI" pravni poredak Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Naime, ZABA se poziva na to da joj je reviziju financijskih izvješća provela ugledna revizorska kuća iz Londona.

 

   

070.070.200

Izvješće Nadzornog odbora od 24.04.1996. g. i druge odluke od tog datuma

 

a10-20-1

7

Interesantan je dokument na str. 6 ovog priloga. Tu se vidi da su dioničarima na Skupštini podijeljeni listići kojima opunomoćuju g. Željka Čović kao punomoćnika.

 

Tko je tada bio upisan kao dioničar i temeljem čega, nije poznato.

 

U kakvoj je svezi uvaženi g. Čović sa ZABOM i njenom misterioznom privatizacijom, također nije poznato.

 

Budući da je g. Čović Predsjednik uprave ugledne farmaceutske kuće "PLIVA" d.d., pitanje je da li su ZABA i "PLIVA" zapravo povezana društva.

 

   

070.070.210

Odluka Glavne Skupštine od 19.06.1996.

 

a10-22-2

2

070.070.220

Odluka o izboru Željka Čović za člana Nadzornog odobra ZABA od 19.06.1996. i druge odluke u kojima se on spominje

 

a10-23

3

Nadzorni odbor predstavlja vlasnike, odnosno predstavlja dioničare.

 

Godine 1996. su sve malverzacije oko krađe dionica bile završene, i interesna grupa koja je prisvojila te dionice je već dvije ili tri godine imala te dionice "sklonjene" po raznoraznim off-shore tvrtkama.

 

Međutim, tada su ti - sada već misteriozni - dioničari za svojeg predstavnika izabrali Predsjednika uprave Farmaceutske industrije "PLIVA" d.d., g. Željka Čović.

 

Da li je "PLIVA" jedan od vlasnika ZABE, ili možda obje kuće (ZABA i "Pliva") imaju iste vlasnike.

 

   

070.070.230

Odluka o izboru Revizora ZABA od 19.06.1996.

 

a10-25

1

Iz ovoga proizlazi da je tada reviziju financijskih izvješća radio revizor iz Londona. To znači da je pravni poredak Velike Britanije nadležan za slučaj ZABA jer dokumenti dokazuju da je u ovoj krađi sudjelovao britanski revizor.

 

   

070.070.240

Opcije članovima Uprave ZABA za 2001. g.

 

a10-1-3

1

Članovi Uprave ZABA imali su opcije za kupnju dionica ZABA. Čini se da ih nisu iskoristili. Nije jasno zašto Uprava ZABA nije (u to vrijeme) htjela legalnim i transparentim putem doći do dionica.

 

   

070.070.260

Izvješće Nadzornog odbora ZABA od 12.04.2001.

 

a10-30-1

2

Iz ovog proizlazi da je već u svibnju 2000. "Allianz" A.G. "čuvao" neke zamijenjene dionice ZABA, jer je njegov predstavnik, Dr. Klaus Junker postao članom Nadzornog odbora ZABA.

 

   

070.070.280

Odluke Glavne Skupštine ZABA od 28.05.2001. g.

 

a10-31-1

12

Interesantno je da su dioničarima na Skupštini podijeljeni obrasci koji su istovremeno i glasački listić dioničara i punomoć kojom se ovlašćuje g. Renco Miletić za glasovanje.

 

Isti g. Renco Miletić spominje se kao direktor društva "ADRIS GRUPA" u čiji sastav ulazi "Tvornica duhana Rovinj".

 

Da li su misteriozni dioničari ZABA, barem u svojem dijelu, vlasnici TDR-a, ili možda oba društva (ZABA i TDR) imaju iste vlasnike?

 

   

070.070.290

Odluka o promjeni pravnog statusa dionica od 28.05.2001. g.

 

a10-35

2

Tko je bio dioničar dionica serije E, koje su kroz devetogodišnje razdoblje bile povlaštene dionice, da bi ovom odlukom izgubile taj status, nije poznato.

   

070.070.300

Odluka o naknadnim retroaktivnim izmjenama izvornih odluka o izdavanju dionica I. emisije, II. emisije i III emisije

 

a10-36-1

2

Nakon što se Pašk Kačinari počeo interesirati za svoja prava, Uprava ZABE je ponovno krenula u donošenje retroaktivnih odluka kojima se protuzakonito mijenjaju izvorne odluke o emitiranju dionica.

 

   

070.070.310

Okružnica ZABA od 28.05.2001.

 

a10-38-1

3

I u ovoj okružnici spominju se retroaktivne odluke kojima se mijenjaju izvorne odluke o izdavanju pojedinih emisija dionica.

   

070.070.330

Prijedlog bivših zaposlenika i dioničara ZABA za pokretanje postupka revizije pretvorbe

 

a9-2-1

4

Revizija postupka pretvorbe ZABA nikad nije provedena. To nije ni čudo, jer pretvorbe i privatizacije u slučaju ZABA nije ni bilo. Nešto čega nema ne može se revidirati.

 

   

070.070.340

Odluka Upravnog odbora ZABA od 29.03.1993.

 

a10-10-2

1

070.070.360

Izvješće o radu Nadzornog odbora za 1992. g.

 

a10-11

1

Iz ovog proizlazi da je Revizor ZABA za (ratnu) 1991 g. ponudio "dvije verzije" bilance.

   

070.070.370

Izvješće Revizora KPMG za 2001. g.

 

a10-1-1

4

Na str. trećoj dokumenta razvidno je da revizor ne zna koliko ZABA ima trezorskih dionica u zalogu.

   

070.070.390

Odluka od 28.05.2001.

 

a10-37-2

1

 


 

 

070.080

DOKAZI NA OKOLNOST DA SE PAŠK KAČINARI OBRAĆAO SVIM NADLEŽNIM TIJELIMA U HRVATSKOJ

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

070.080.010

Prijava Komisiji za vrijednosne papire RH

 

13-01  

5

070.080.020

Odgovor Komisije za vrijednosne papire RH, koja kaže da nije nadležna

 

13-06

2

070.080.030

Zapisnik sa Skupštine ZABA od 22.04.2004.

 

14-01-01

13

070.080.040

Prijava slučaja "Kačinari" World Bank-u od 14.06.2005

 

b0501

3

070.080.050

Odgovor HNB na zahtjev za provođenje izravnog nadzora poslovanja ZABE od 19.08.2005

 

b3101

2

070.080.060

Odgovor Komisije za vrijednosne Papire Republike Hrvatske

 

Ovim dopisom se Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske izričito oglašava nenadležnom, te se time u ime Republike Hrvatske (sve u cilju zaštite nelegitimnih imatelja dionica ZABA) odriče dijela državnog suvereniteta Republike Hrvatske, i to u dijelu koji se odnosi na suvereno pravo i dužnost Republike Hrvatske da kontrolira zakonitost poslovanja vrijednosnim papirima.

 

Time se čini zločin veleizdaje, jer se to odricanje od državnog suvereniteta čini bez znanja i dopuštenja biračkog tijela, tj. javnosti, odnosno bez znanja Sabora Republike Hrvatske.

 

No time je tijelo koje je u Republici Hrvatskoj najkompetentnije za kontrolu zakonitosti poslovanja vrijednosnim papirima - Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske izrijekom odbila svoju nadležnost u slučaju ZABA, čime se izrijekom pozivaju i ovlašćuju inozemna tijela na intervenciju u ovom slučaju.

 

b4001

1

070.080.070

 

Ovim dopisom Pašk Kačinari po punomoćniku upozorava Komisiju za vrijednosne papire RH da njihovo neodgovorno odbijanje postupanja po svojim pravnim posljedicama predstavlja izravan poziv međunarodnoj zajednici na intervenciju u slučaju ZABA.

 

b4101

2

     

 

 

 

070.090

DOKAZI DA JE ZABA U SUDSKIM SPOROVIMA DOSTAVLJALA KRIVOTVORINU, U CILJU DA ONEMOGUĆI PAŠKA KAČINARI U OSTVARIVANJU NJEGOVIH PRAVA

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

     

070.090.010

Ovaj dokument je ZABA dostavila u sudskim postupcima pred Općinskim sudom u Zagrebu i pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, tvrdeći da iz njega proizlazi da je ZABA još 1991. g. isplatila Paška Kačinari i raskinula njegov Ugovor o garantnom depozitu.

 

b2401 

1

070.090.020

Revizorica, gđa Marija Šarić, urednik-savjetnik izdavačke kuće "Informator" d.d., i ovlaštena revizorica, očitovala se o sadržaju gornjeg dokumenta, te je ustvrdila, da analizom sadržaja dokumenta proizlazi da isti dokument nije autentičan.

 

Vještakinja posebno ističe Zzakonom predviđene elemente koje svaki knjigovodstveni dokument mora imati, a kojih na ovom dokumentu  nema. Po njenom mišljenju, to je, u najboljem slučaju, neki "operativni, pomoćni dokument". Po njenom mišljenju to je možda koristilo banci za neku "internu uporabu", ali takvu kakva zakonom nije propisana.

 

b2501

2

070.090.030

Revizor, g. Miroslav Buzadžić, direktor konzultantske kuće "RRIF PLUS" d.o.o. i ovlašteni revizor, analiziraujući sadržaj dokumenta na kojeg se poziva ZABA tvrdi da "dokumentu nedostaju osnovni elementi vjerodostojnosti".

 

Posebno je interesantno to da vještak-revizor analizira tehnike upisivanja u dokument, pa zaključuje da je "Upis podataka u razdoblju manjem od godinu dana obavljen prvo mehanografskim strojem, zatim ručno i zatim pisaćim strojem." Zbog toga vještak smatra da dokument nije vjerodostojan.

 

Dapače, zbog neurednosti samog dokumenta vještak izražava sumnju da nije moguće da se jedna banka ikada pozvala na takav dokument, odnosno da ga je ikada izradila.

 

b2601

1

070.090.040

 

Dr, sc. Đuro Črnjak dipl. ing. sudski vještak za dokumente, vrijednosne papire, novac, slike, kreditne i druge kartice utvrdio je da je dokument kojim ZABA pokušava dokazati da je isplatila Paška Kačinari, falsifikat, i to vrlo primitivan falsifikat  koji je nastao lijepljenjem dvaju papira iste vrste obrazca, koji su onda, nakon što su tako zalijepljeni bili nadopisivani olovkom.

 

Vještak je koristeći najsuvremenija računala  skenirao falsificirani dokument, te je potom koristeći računalo analizirao pojedine detalje ZABINOG dokumenta iz kojih se vidi da ta banka falsificira dokumente i onda ih podmeće sudu.

 

b2701

9

     

 

 

 
070.100
POPIS OSNIVAČA - DIONIČARA ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.


070.100.010
POPIS OSNIVAČA - DIONIČARA ZAGREBAČKA BANKA D.D., ZAGREB, Paromlinska 2.
b7010 9
     
     


 

070.110
"Izvješće o procesu osnivanja, odnosno  preoblikovanja..." guvernera Hrvatske narodne banke, predsjedniku Hrvatskoga sabora

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

070.110.010

"Izvješće o procesu osnivanja, odnosno preoblikovanja banaka u dionička društva ili društva s ograničenom odgovornošću koji je proveden na temelju Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama" koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio guverner Hrvatske narodne banke, aktom od 18. srpnja 2005. godine.

Iz izvješća se vidi da Republika Hrvatska nikada nije privatizirala Zagrebačku banku, te da uopće nema nikakvih saznanja o tome kako su to banke u Hrvatskoj od društvenopravnih osoba postale privatne banke". Iz izvješća se vidi da Hrvatska Narodna Banka nikada nije ni pokušala doći do podataka, te da je izvješće Saboru sastavljala na način da je same banke pozvala da joj dostave podatke, koje nije kontrolirala. Iz izvješća se također vidi da je Zaba lagala, te da su podaci iz Zabine Knjige dioničara na dan 27.12.1989./29.12.1989. različiti od podataka koje je dostavila Hrvatskoj Narodnoj Banci. 

Ovo izvješće dokazuje da je grupa kriminalaca koji korijene vuku iz komunističkog sustava Zagrebačku banku jednostavno preknjižila na svoje ime, preko svojih off-shore tvrtki, i to tako da su koristili rat, pa je preknjižavanje Zabe u privatne ruke ujedno ratni zločin i najveća ratna pljačka Hrvatske.

Ovo izvješće također dokazuje da Republika Hrvatska nikada nije dobila niti centa na ime tog preknjižavanja Zabe. Zaba je "iscurila" iz državnog portfelja, a da Država nije čak niti pitala kako se to dogodilo.  

Ovim izvješćem Hrvatska Narodna Banka priznaje sve navode Paška Kačinari, te se pri tome izravno samooptužuje da je kao Nacionalna i Emisiona Banka propustila - barem kad je Zaba u pitanju - vršiti svoje najosnovnije funkcije, i da je tim svojim propustom suučesnik u ovom zločinu.b70110
 


11
 

 

070.120
Odluka nadležnog tijela Grada Zagreba od 20.02.1953. kojim osniva Zabu, kao komunalnu banku Grada Zagreba, te u nju unosi veliku zgradu na glavnom trgu Zagreba - Trgu Bana Jelačića br. 10.
 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.


070.120.010
Odluka nadležnog tijela Grada Zagreba od 20.02.1953. kojim osniva Zabu, kao komunalnu banku Grada Zagreba, te u nju unosi veliku zgradu na glavnom trgu Zagreba - Trgu Bana Jelačića br. 10.

Zaba je, kako se to vidi iz njezina Historijata (Historijat "Zagrebačke banke" 1914 - 1984), izvorno osnovana 1914. g., kao komunalna banka Slobodnog Kraljevskog Grada Zagreba. Status Zabe kao komunalne banke Grada Zagreba potvrdile su nadležne vlasti Grada Zagreba (tadašnji: "Narodni odbor Grada Zagreba") dana 20.02.1953., pri čemu je utvrđeno da je Grad Zagreb osnivač Zabe, te je potvrđeno da je u nju unio zgradu u Zagrebu, Trg Bana Jelačića br. 10 (tada: "Trg Republike"). O gradnji zgrade vidi: (Historijat "Zagrebačke banke" 1914 - 1984), str. 6.

Važno je da je već tada, 20.02.1953. g. u Upravni odbor Zabe ušao Stjepan Mikša, tada visokopozicionirani dužnosnik komunističke nomenklature. Povezanost Zabe i dinastije Mikša održala se do danas. Tako je njegov sin, Branko Mikša, bio 1990-tih godina gradonačelnik Grada Zagreba, te je kao takav i te kako bio povezan sa Zabom. Tako je g. Branko Mikša, kao gradonačelnik, u razdoblju 1993.-1996. (dakle, za vrijeme rata, i neposredno nakon njega) u Gradsko Poglavarstvo imenovao upravo direktora Zabe.

U to vrijeme, kad je dinastija Mikša i službeno povezala Grad Zagreb i Zabu, je Zaba za međunarodnu terorističku organizaciju Al-Kaidu oprala cca 900.000.000,- $, o čemu su pisali mediji u Hrvatskoj i svijetu. (Nacional: Al-Qaeda preko Hrvatske oprala 900 mil. USD).
 


70120


 


1 

 

070.130
Dionice ZABE preknjižene za 1,00 kn, dionice iskazane u kunama poništene

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.


070.130.010

Dionice ZABE preknjižene za 1,00 kn, dionice iskazane u kunama poništene


Iz Godišnjeg izvješća ZABE za 1995., na str. 135. u rubrici "Dionički kapital". navodi se da je banka na dan 01.01.1994. pretvorila dionički kapital denominiran u kunama u dionički kapital denominiran u DEM, te da je tada dionički kapital sačinjavao 1,429 dionica. Budući da je banka na taj dan priznavala 1.862.115 dionica, a što se vidi uvidom u dokument

070.030.100

Izvadak iz poslovnih knjiga ZABA za dan 31.12.1993. g.  
 

Još je važnije da je banka navela da su dionice na dan 01.01.1994. iznosile 1,00 kn (slovima: jednu kunu). Valja naglasiti  da je knjiga dionica podešavana baš na taj dan, i to - kako sama banka priznaje - za 1,00 kn po dionici.

 

U godišnjem izvješću za 1995. g. nadalje stoji da su dionice iskazane u kunama poništene.

 

Po zakonu nije moguće poništiti dionice.

 

Da li je banka tada poništila i dionice Paška Kačinarija i "GAVRILOVIĆ" d.o.o.?

 b70130 


2