350

Krunski dokaz o pljački banke: Dionice Zabe
u vlasništvu same ZABE


35
0.010
Krunski dokaz o pljački banke: Dionice Zabe u vlasništvu same ZABE


 

 

 

 

 

 

350.010
Krunski dokaz o pljački banke:
Dionice Zabe u vlasništvu same ZABE

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

350.010.010
Krunski dokaz o pljački banke: Dionice Zabe u vlasništvu same ZABE

"Većinski paket dionica Zabe nalazi se na "zbirnom skrbničkom", tj. tajnom računu kod same Zagrebačke banke. Usprkos činjenici da je Zaba prijavila Hrvatskoj Narodnoj Banci, drugim državnim tijelima Republike Hrvatske, te cijeloj javnosti da je u navodnom vlasništvu stranih financijskih institucija, njene dionice pohranjene su na tajnim računima, i to kod nje same. Tako su na posebnoj i glavnoj skupštini Zabe od 23.04.2008. glasovali tajni računi kod same Zabe, dok su u godišnjim financijskim izvješćima o kojima je glavna skupština Zabe raspravljala bili prikazani navodni dioničari iz Austrije.

Time su pale maske o krađi i time je jasno da je cijela priča o Zabi kriminal, i da taj kriminal, propuštanjem dužnih radnji štite nadležna tijela Republike Hrvatske, i to njene pravosudne, izvršne i zakonodavne vlasti, te tijela Hrvatske Narodne Banke."s13831
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Š