260

Hrvatska država se oglasila nenadležnom za kontrolu poslovnih prostora ZABE


26
0.010
Pašk Kačinari obraća se državnom inspektoratu RH

 

260.020
Odgovor Državnog inspektorata

 

260.030
Pašk Kačinari traži odlučivanje o njegovom zahjtevu putem rješenja

 

260.040
Hrvatska Narodna Banka nije nadležna za kontrolu poslovnih prostora Zabe

 

 


 

 

 

 

 

 

260.010
Pašk Kačinari obraća se državnom inspektoratu  RH

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

260.010.010

Državnom inspektoratu Republike Hrvatske Pašk Kačinari je dana 18.05.2007. prijavio svoja saznanja da Zaba posluje u poslovnoj mreži kojoj nije vlasnik (180.040 Pašk Kačinari nadopunjuje svoje dosadašnje prijave i daje kratak pregled kako je pljačka izvedena, tko ju je izveo i kojom metodom, 180.050 Prilozi pismu Mesiću) i koju nije uspjela upisati u zemljišne knjige, odnosno za koju doslovno nema nikakav papir o bilo kakvim pravima na tu poslovnu mrežu, koja se sastoji od čak 113 zgrada, ali je ipak u posjedu tih zgrada, pa ih čak knjiži u svojoj bilanci (230.010.010 Osporavanje bilance Zabe, 230.010.020 Odgovor World Checka na prijavu Paška Kačinari, 180.060 Pašk Kačinari pokreće postupak poništenja registracije Zabe u sudskom registru).

Budući da Zaba posluje u pokradenom poslovnom prostoru, ista očito nije mogla dobiti suglasnost nadležnog organa za izdavanje minimalno-tehničkih uvjeta poslovanja u poslovnim prostorima. Stoga je to prijavljeno Državnom inspektoratu, te je od istoga zatraženo da poduzme inspekcijske radnje za koje je ovlašten, te da izvijesti o poduzetom.

 s1361-013


 

 

 

 

260.020
Odgovor Državnog inspektorata

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

260.020.010

Odgovor Državnog inspektorata

 

Umjesto da protiv Zabe, po prijavi Paška Kačinari, provede inspekcijski nadzor nad poslovnom mrežom Zabe, odnosno poslovnim prostorijama kojima je Zaba u posjedu, Glavni Državni Inspektor Republike Hrvatske, Kruno Kovačević u duhu nekadašnjeg komunističkog sustava sačinjava okružnicu koju upućuje svim područnim jedinicama Državnog inspektorata Republike Hrvatske, te o ovome izvješćuje Paška Kačinari. U toj okružnici - koja je Pašku Kačinari dostavljena faksom - navodi se da Državni inspektorat nije nadležan za Zabu, već da je za njene poslovne prostorije nadležna Hrvatska Narodna Banka.s13621


 

 

 

 

260.030
Pašk Kačinari traži odlučivanje o njegovom zahjtevu putem rješenja

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

260.030.010

Pašk Kačinari traži odlučivanje o njegovom zahjtevu putem rješenja

 

Budući da "okružnica" kakvu je faksom dobio, nije predviđena zakonom, i da se u pravno uređenoj državi, kakva bi Republika Hrvatska trebala biti, o zahtjevu stranke odlučuje rješenjem, Pašk Kačinari je zatražio od Državnog inspektorata da o njegovom zahtjevu od 18.05.2007. odluči rješenjem.s1366-012


 

 

 

 

260.040
Hrvatska Narodna Banka nije nadležna za kontrolu poslovnih prostora Zabe

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

260.040.010

ni Hrvatska Narodna Banka nije nadležna za kontrolu poslovnih prostora Zabe

Državni inspektorat Republike Hrvatske, umjesto da riješi po zahtjevu Paška Kačinari, "pomoć" traži od Hrvatske Narodne Banke, i Kačinarijev zahjtev prebacuje HNB-u, na što HNB izvješćuje Kačinarijevog punomoćnika da ni HNB nije u slučaju Zabe nadležna za njene poslovne prostore.

Dakle, u Hrvatskoj za poslovne prostore Zabe nitko nije nadležan, pa je očito Zaba država u državi, za koju Republika Hrvatska nije autoritet.

Ovo otvara niz pravnih pitanja:

  • u poslovnim prostorima Zabe nalaze se naoružani čuvari zaštitari. Budući da poslovni prostori Zabe nisu pravno definirani, nema uporišta niti da budu čuvani po naoružanim čuvarima. Da bi zaštitar mogao upotrijebiti oružje, odnosno biti naoružan u prostoru, i da bi mogao čuvati taj prostor, te ljude i imovinu u prostoru, mora, između ostaloga, i sam prostor biti pravno definiran, te kao takav ispunjavati određene uvjete.

  • u slučaju oružanih pljački, te incidenata u kojima ureduju zaštitari, otvarat će se niz kaznenopravnih pitanja koja će u korist počinitelja kaznenih djela moći koristiti njihovi branitelji, budući da poslovni prostori Zabe "vise u pravnom vakuumu".

  • ovaj problem otvara pitanje osiguranja poslovnih prostora, te ljudi, imovine i usluga koje se u tim prostorima pružaju, te otvara pitanje kako to da osiguravajuća društva u Republici Hrvatskoj nisu zamijetila pravno nereguliran status poslovnih prostora Zabe,

  • ovo otvara i niz drugih pitanja, kao npr. tko kontrolira protupožarnu zaštitu u poslovnim prostorijama Zabe. Svi moraju imati regulirano pitanje protupožarne zaštite, u svakom haustoru mora biti aparat za gašenje požara, a što kontroliraju nadležni organi. Jedina mjesta u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj za koje ova pravila ne vrijede su poslovni prostori Zabe, za koje nitko nije nadležan provjeriti imaju li ili nemaju protupožarnu zaštitu.

  • Ovo otvara i niz pitanja odnosa Zabe i njenih zaposlenika, npr. u slučaju ozljede zaposlenika na radu. Budući da nitko nije nadležan provjeriti ima li Zaba propisane uvjete zaštite na radu ili nema, radnici Zabe su jedini ljudi u Republici Hrvatskoj koje Država Republika Hrvatska ne štiti na način da obvezuje njihovog poslodavca na elementarne civilizacijske norme postupanja - tj. na pridržavanje propisa o zaštiti na radus1367-012