310

Kako je 2007. g. nestalo društveno vlasništvo zgrade u Paromlinskoj u Zagrebu?


31
0.010
Kako je 2007. g. nestalo društveno vlasništvo zgrade u Paromlinskoj u Zagrebu?

 

 


 

 

 

 

 

 

310.010
Kako je 2007. g. nestalo društveno vlasništvo zgrade u Paromlinskoj u Zagrebu?
 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

310.010.010
Kako je 2007. g. nestalo društveno vlasništvo zgrade u Paromlinskoj u Zagrebu?

Upravna zgrada koju koristi Zaba u Paromlinskoj 2 bila je još 03.04.2007. upisana kao društveno vlasništvo sa pravom korištenja nekadašnje društvene banke "Udružena banka Hrvatske" - "Zagrebačka banka" - "Osnovna banka".

Preko ljeta je ovo društveno vlasništvo nestalo, pa ga na izvatku iz zemljišnih knjiga za 13.09.2007. više nema

1.) Tko je procijenio ovu zgradu u Paromlinskoj 2?

2.) Kome je i gdje je prijavljena vrijednost osnovnih sredstava Zabe iskazanih u bilanci za 1989 g. (Odluka o utvrđivanju Bilance stanja i Bilance uspjeha Zagrebačke banke d.d. za godinu 1989.)

3.) Tko je imenovan vlasnikom ove zgrade - koja je spadala u dio osnovnih sredstava društevne banke "Zagrebačka banka" iz 1989.

4.) U kojoj dioničkoj knjizi je upisano ime vlasnika i koliko je dionica dato tom vlasniku po osnovi ove zgrade?

5.) Koji je sudac u Trgovačkom sudu primio prijavu ovog kapitala i za koliko je uvećao osnivački kapital i broj dionica koji broj je iznosio 863.000 (Potvrda Zabe o uplati u osnivački fond, Odluka o izdavanju dionica I. emisije) prilikom registracije Zabe u sudskom registru?

Posebno pozivamo sve pravnike i sve druge poznavatelje zemljišnih knjiga koji čitaju ovu stranicu da nam odgovore na pitanja:

a) Tko razumije Rješenje suca Đure Sessa kojim je izbrisao društveno vlasništvo na zgradi u Paromlinskoj?

b) Temeljem kojeg propisa je sudac Đuro Sessa donio ovo rješenje?

c) Što se dokazuje potvrdom Trgovačkog suda na koju se sudac Sessa poziva?

d) Tko je to upisan kao vlasnik zgrade u Paromlinskoj 2, budući da subjekt koji se navodi ne postoji?

(Postoji Zagrebačka banka d.d., a nekada je postojala "Udružena banka Hrvatske" - "Zagrebačka banka" - "Osnovna banka". Iz "novog" izvatka iz zemljišnih knjiga, kojm je brisano društveno vlasništvo ne vidi se o kojoj od ove dvije banke je riječ.)

Ovdje napominjemo da je ovo samo jedna od 113 zgrada koje su bile u društvenom vlasništvu prema iskazu vlasništva Zabe iz 1989 a koje su se "izgubile" u transformaciji u dioničko društvo. (Materijalna osnova i tehnička opremljenost banke)

 


s1375-01
s1374-01


28
8