340

Povrat dionica Zabe njenim radnicima


34
0.010
Tužba za utvrđenje da radnicima Zabe pripadaju dionice Zabe

340.020
Apel bivšim i sadašnjim radnicima Zabe da pristupe tužbi,
da bi sud time utvrdio njihova prava na dionice

 


 

 

 

 

 

 

340.010
Tužba za utvrđenje da radnicima Zabe pripadaju dionice Zabe

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

340.010.010
Tužba za utvrđenje da radnicima Zabe pripadaju dionice Zabe

Radnicima Zagrebačke banke koji su u njoj radili od 09.05.1945. pa do zaključno sa 31.12.1989. g., pripadaju prava na dionice banke i to po osnovi:

a) minulog rada,

b) ostalih izravnih ulaganja radnika banke u njenu imovinu, izdvajanjem iz osobnog dohotka.

Ova prava pripadaju svim radnicima banke, dakle i onima koji sada žive izvan Hrvatske, a isto tako pripadaju i svim radnicima koji su u razdoblju od 09.05.1945. do 31.12.1989. radili u onim bankama koje su do 31.12.1989. pripojene Zabi, odnosno 31.12.1989. bile u njenom sastavu (npr. "Kreditna banka Zabok", "Jugobanka" i  druge),

Prava na dionice pripadaju i naslijednicima onih osoba koje su radile u navedenom razdoblju u Zabi i njoj kasnije pripojenim bankama, a koje su u međuvremenu preminule.

Ovom tužbom tužena je Udruga radnika Zabe "NAŠA ZABA", te neki od bivših radnika, ali se tužba odnosi  na sve bivše radnike "Zagrebačke banke" u navedenom periodu, neovisno o tome jesu li članovi udruge ili nisu, te se tom tužbom traži individualno utvrđenje prava na dionice Zabe svih bivših radnika Zabe.

Na ovakav način je tužbom "protiv", a zapravo u korist Republike Hrvatske, Pašk Kačinari ishodio donošenje presude kojom se utvrđuje da je Republika Hrvatska vlasnica Zabe kojoj pripadaju dionice u iznosu koji će se naknadno utvrditi ( 320.010.010  Sud vratio Zabu Hrvatskoj)."

 s1382-0114
 

340.010.020
 

Parnica pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu po Tužbi za utvrđenje da radnicima Zabe pripadaju dionice Zabe (P-2179 od 1.4.2008.)

21. 10. 2008. 09:00
Općinski gradjanski sud
Vukovarska 84
soba 618/VI kat
sutkinja: Boška Pavičić

Još možete pristupiti tužbi,
da bi sud time utvrdio i vaša prava na dionice

Pravo pripada i svim radnicima koji su u razdoblju od 09.05.1945. do 31.12.1989. radili u onim bankama koje su do 31.12.1989. pripojene Zabi, odnosno bile u njenom sastavu (npr. "Kreditna banka Zabok", "Jugobanka" i  druge), te pripada naslijednicima osoba koje su radile u Zabi u tom razdoblju, a u međuvremenu su preminule. Te osobe trebaju popuniti obrazac u ime pokojnika, a navesti sebe kao nasljednika.

Pravo pripada i svim radnicima a koji sada više ne žive u Republici Hrvatskoj, i to neovisno o tome imaju li ili nemaju državljanstvo Republike Hrvatske, a koja prava im pripadaju po osnovi odredbe čl. 2 st. 1 Aneksa G Ugovora o pitanjima sukcesije, a koji se odnosi na sva stečena prava do 31.12.1990., kao neotuđiva prava.
 

   

 

 

 

 

 

340.020
Apel bivšim i sadašnjim radnicima Zabe da pristupe tužbi, da bi sud time utvrdio njihova prava na dionice

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

340.020.010
Apel bivšim i sadašnjim radnicima Zabe da pristupe tužbi, da bi sud time utvrdio njihova prava na dionice

Svaki radnik koji je radio u Zagrebačkoj banci od 09.05.1945. pa do 31.12.1989. popunjavanjem ovog obrazca pristupanja parnici, i predajom istog obrazca sudu, omogućava sudu da utvrdi njegova prava na dionice Zagrebačke banke i prava na dividendu od 01.01.1990. do danas, i da ga poimence navede kao dioničara u presudi.

Onaj koji popuni i preda obrazac sudu daje svoj osobni doprinos vraćanju pokradene imovine onima kojima je oteta, što među ostalima uključuje sve bivše radnike Zabe.

Pravo na popunjavanje obrazca pripada i svim radnicima koji su u razdoblju od 09.05.1945. do 31.12.1989. radili u onim bankama koje su do 31.12.1989. pripojene Zabi, odnosno bile u njenom sastavu (npr. "Kreditna banka Zabok", "Jugobanka" i  druge), te pripada naslijednicima osoba koje su radile u Zabi u tom razdoblju, a u međuvremenu su preminule. Te osobe trebaju popuniti obrazac u ime pokojnika, a navesti sebe kao nasljednika.

Pravo na ispunjavanje obzrazca pripada i osobama koje su u navedenom razdoblju radile u Zabi, a sada više ne žive u Republici Hrvatskoj, i to neovisno o tome imaju li ili nemaju državljanstvo Republike Hrvatske, a koja prava im pripadaju po osnovi odredbe čl. 2 st. 1 Aneksa G Ugovora o pitanjima sukcesije, a koji se odnosi na sva stečena prava do 31.12.1990., kao neotuđiva prava.

Obrazac treba;

  • isprintati i popuniti u 8 primjeraka,

  • predati Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 84 u 7 primjeraka, (na osmom primjerku će sudska prijemna pisarnica udariti urudžbenu štambilju suda da je podnesak urudžbiran).

Uz obrazac treba priložiti jedan od tri dolje navedena dokaza:

  • potvrda banke o radnom stažu u banci,

  • preslika radne knjižice,

  • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Posebno se napominje da pristupanje u ovu parnicu ne povlači nikakve financijse izdatke (taksi i posebnih sudskih pristojbi, niti sada, niti poslije.

Za sve informacije slobodno se obratiti na broj telefona: 098-230-528

 s1383-012
 

340.020.020
Parnica pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu po Tužbi za utvrđenje da radnicima Zabe pripadaju dionice Zabe (P-2179 od 1.4.2008.)

21. 10. 2008. 09:00
Općinski gradjanski sud
Vukovarska 84
soba 618/VI kat
sutkinja: Boška Pavičić

Još možete pristupiti tužbi,
da bi sud time utvrdio i vaša prava na dionice

 

Pravo pripada i svim radnicima koji su u razdoblju od 09.05.1945. do 31.12.1989. radili u onim bankama koje su do 31.12.1989. pripojene Zabi, odnosno bile u njenom sastavu (npr. "Kreditna banka Zabok", "Jugobanka" i  druge), te pripada naslijednicima osoba koje su radile u Zabi u tom razdoblju, a u međuvremenu su preminule. Te osobe trebaju popuniti obrazac u ime pokojnika, a navesti sebe kao nasljednika.

Pravo pripada i svim radnicima a koji sada više ne žive u Republici Hrvatskoj, i to neovisno o tome imaju li ili nemaju državljanstvo Republike Hrvatske, a koja prava im pripadaju po osnovi odredbe čl. 2 st. 1 Aneksa G Ugovora o pitanjima sukcesije, a koji se odnosi na sva stečena prava do 31.12.1990., kao neotuđiva prava.