270

Prava Hrvatske i Zagreba Kačinari dokazuje putem suda

 


27
0.010
Tužba protiv Grada Zagreba

 

270.020

Tužba protiv Republike Hrvatske

 

 


 

 

 

 

270.010

Tužba protiv Grada Zagreba

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

270.010.010

Tužba protiv Grada Zagreba

 

Grad Zagreb je jedan od izvornih osnivača Zabe i to još od 1914 g. (Historijat "Zagrebačke banke" 1914 - 1984 ), temeljem čega je Kačinari prijavio Gradu Zagrebu njegova prava ( Pašk Kačinari prijavljuje prava Grada Zagreba na dionice "Zagrebačke banke" d.d.).

 

Budući da nadležni u Gradu nisu u ovih godinu dana uspjeli osigurati svoja prava temeljem te prijave, već su čak izvjestili Kačinarija da nisu nadležni to rješavati, on je putem sudske tužbe na utvrđenje činjenica zatražio utvrđivanje prava Grada Zagreba na dionicama Zabe. Ova prava, i njihova visina, proizlaze i iz obilne dokumentacije (koja je priložena, a utvrđivat će se putem saslušanja 29 predloženih svjedoka.

 

Iz ove tužbe, kao i iz (Pašk Kačinari pokreće postupak poništenja registracije Zabe u sudskom registru 180.070 Popis svih propisa koji su regulirali banke od 1980-tih do danas, sa detaljnim obrazloženjem zašto je upis Zabe u sudskom registru ništav po zakonu) razvidna je cjelokupna tehnologija pljačke kojom su Republika Hrvatska i Grad Zagreb, zajedno sa radnicima banke (od 1945 do 1989), te nekadašnjom "Jugobankom", pokradeni i preknjiženi. Zbog toga su ovdje tuženi Republika Hrvatska i Grad Zagreb suvlasnici banke, a upis banke u sudskom registru je ništav.

 s1370-018


 

 

 

 

270.020

Tužba protiv Republike Hrvatske

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

270.020.010

Tužba protiv Republike Hrvatske


Republika Hrvatska je pravni slijednik sve neprivatizirane imovine nekadašnjeg društvenog vlasništva. Kako Zaba nikad nije prošla nikakvu privatizaciju, i kako niti dionice 1287 pravnih osoba - osnivača Zabe ( POPIS OSNIVAČA - DIONIČARA Zagrebačka banka D.D., Zagreb, Paromlinska 2. ) nisu procijenjene prilikom pretvorbe društvenog kapitala tih osnivača, Republika Hrvatska je sa Gradom Zagrebom (Pašk Kačinari prijavljuje prava Grada Zagreba na dionice "Zagrebačke banke" d.d., Historijat "Zagrebačke banke" 1914 - 1984) jedan od izvornih osnivača - suvlasnika Zabe, zajedno sa radnicima banke (od 1945 - 1989) i sa Republikom Srbijom kao pravni slijednikom nekadašnje Jugobanke (Prijava Paška Kačinari o postojanju prava Republike Srbije na dionicama Zagrebačke banke., Izvorni dokument koji dokazuje prava Republike Srbije na dionicama Zabe, Pravni slijed Jugobanke, Republika Srbija najavila diplomatski spor). 

 

Budući da nadležni u Državi nisu u ovih godinu i pol dana dana uspjeli osigurati svoja prava temeljem te prijave, već su čak izvjestili Kačinarija da nisu nadležni to rješavati, on je putem sudske tužbe na utvrđenje činjenica zatražio utvrđivanje prava Republike Hrvatske na dionicama Zabe. Ova prava, i njihova visina, proizlaze i iz obilne dokumentacije (koja je priložena, a utvrđivat će se putem saslušanja 27 predloženih svjedoka.

 

Iz ove tužbe, kao i iz (Pašk Kačinari pokreće postupak poništenja registracije Zabe u sudskom registru 180.070 Popis svih propisa koji su regulirali banke od 1980-tih do danas, sa detaljnim obrazloženjem zašto je upis Zabe u sudskom registru ništav po zakonu) razvidna je cjelokupna tehnologija pljačke kojom su Republika Hrvatska i Grad Zagreb, zajedno sa radnicima banke (od 1945 do 1989), te nekadašnjom "Jugobankom", pokradeni i preknjiženi. Zbog toga su ovdje tuženi Republika Hrvatska i Grad Zagreb suvlasnici banke, a upis banke u sudskom registru je ništav.

 s1371-01

 8