250

Pregled svih institucija kojima se Pašk Kačinari obraća već niz godina, a koje do sada nisu ništa poduzele


25
0.010
Hrvatska narodna banka

250.020
HANFA (prije: Komisija za vrijednosne papire)

250.030
Državna Revizija

 

250.040
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

 

 

250.050
Vlada Republike Hrvatske

 

 

250.060
Vlada Republike Italije - putem Veleposlanstva u Zagrebu

 

 

250.070
Unicredito

 

 

 


 

 

 

 

 

 

250.010
Hrvatska narodna banka

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

250.010.010

Hrvatskoj Narodnoj Banci slučaj je prezentiran dokumentiranim dopisima od 10.03.2003., koji su poslani na ruke Guvernera, Direkcije za nadzor banaka i štedionica, te Pravne službe. Nakon toga se Pašk Kačinari obraćao HNB-u dokumentiranim dopisima od: 31.05.2004., 28.07.2005., 24.03.2006., 30.08.2006., 12.03.2007. i 23.03.2007.

Usprkos tome što je u ovom dugom vremenskom razdoblju HNB bio višekratno i detaljno izvješćivan o protupravnom stanju Zabe i o pravima Republike Hrvatske, Grada Zagreba i trećih osoba na dionice Zabe, HNB je ustrajno i uporno ignorirao sve ove navode i mnogobrojne dokaze, što i nadalje čini.

 
s1357-01
23


 

 

 

250.020
HANFA (prije: Komisija za vrijednosne papire)

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

250.020.010

Pašk Kačinari obratio se Prijavom od 23.05.2004. g., Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske, koja nije postupala po slučaju.

Budući da je Komisija za vrijednosne papire transformirana u današnju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga - HANFA (130.020
Pašk Kačinari prijavljuje slučaj Hrvatskoj Agenciji za kontrolu financijskih usluga (HANFA), Pašk Kačinari se prijavom od 14.04.2006. istoj obratio, koja također nije ništa postupala po slučaju.
s1358-01
5


 

 

 

 

250.030
Državna Revizija

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

250.030.010

 

Pašk Kačinari obratio se Dopisom od 23.03.2004. Državnoj reviziji, a čime joj je postavio upit o svojoj anonimnoj prijavi od 04.10.2002. g.

 

Ni Državna Revizija nije do sada ništa poduzela.
s1359-01
s1360
3

1


 

 

 

 

250.040
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

250.040.010

Protiv odgovornih osoba u Zabi podnesena je od strane Paška Kačinari Kaznena prijava od 25.05.2004. g. O toj kaznenoj prijavi je izvješten i Državni odvjetnik Mladen Bajić (Dopis DORH-u Mladenu Bajić od 26.05.2004.) Državno odvjetništvo je ovu prijavu odbacilo.

U siječnju 2007. g. Pašk Kačinari je utvrdio da u okviru Državnog odvjetništva postoji organizirana grupa kriminalaca koji sustavno štite Zabu. Budući da je to značilo krizu pravosudne vlasti kao jedne od Ustavom predviđenih vlasti u zemlji, o tome je dopisom od 12.01.2007. izvijestio Predsjednika Republike Hrvatske (190.010 Pašk Kačinari prijavljuje Predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesić postojanje organizirane grupe kriminalaca u Državnom odvjetništvu koja štiti organizirani kriminal "Zagrebačke banke" ).

 

 

s1363-016

 

250.040.020

Dopis DORH-u Mladenu Bajić od 26.05.2004.s1364-01

 2

 

 

 

250.050
Vlada Republike Hrvatske

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

250.050.010

Vlada Republike Hrvatske

 

Dopisom klasa: 050-01/4-01/1486, urbroj: 5030106-04-1 od 09.06.2004. Vlada Republike Hrvatske naložila je Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu financija te Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske utvrđivanje činjenica po osnovi prijave Paška Kačinari. To je potvrdila i daljnim dopisom od 09.07.2004. Međutim, netko je ipak zaustavio ovu inicijativu Vlade, tako da se ništa po ovome nije dogodilo.

 
s1365-01
 
2


 

 

 

250.060
Vlada Republike Italije - putem Veleposlanstva u Zagrebu

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

250.060.010

Vlada Republike Italije - putem Veleposlanstva u Zagrebu

Pašk Kačinari obratio se i nadležnim tijelima Republike Italije, putem njenog Veleposlanstva u Zagrebu, dopisom od 29.07.2004., te je tom prilikom dostavio dokumentaciju o zločinu od preko 200 stranica.

Međutim, Veleposlanstvo je tu dokumentaciju promtno vratilo uz obrazloženje da oni ne mogu prevoditi toliko puno papira.

Republika Italija o ovome nije ništa poduzimala.

 s1368-01
 10


 

 

 

 

250.070
Unicredito

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

250.070.010

Unicredito

 

Unicredito je danas jedna od najvećih financijskih institucija u Svijetu, koja je integrirala financijska tržišta Italije, Njemačke, Austrije i Španjolske sa nizom zemalja Istočne Evrope u trokutu Baltičkog mora - Crnog mora - Jadranskog mora.

 

Tu instituciju je Pašk Kačinari izravno izvijestio, što je ista, na talijanskoj verziji dopisa ovjerila svojim prijemnim štambiljom. Stoga nikakva daljnja prebacivanja dionica na znatno manju BankAustria, ili na neke treće kvazi-vlasnike, neće moći osloboditi Unicredito odgovornosti.

 

Stoga je uspjeh i položaj Unicredita jamac kako Pašku Kačinari, tako i Gradu Zagrebu, Republici Hrvatskoj, Republici Srbiji, Industriji "Gavrilović", itd., da se njihova potraživanja mogu naplatiti i putem Unicredita, i to neovisno o eventualnoj drugačijoj sudbini Zabe.
 s1369-01
 15