080

SUDSKI SPOROVI

 

080.010

SUDSKI SPOR PRED OPĆINSKIM SUDOM U ZAGREBU

 

080.020

SUDSKI SPOR PRED TRGOVAČKIM SUDOM U ZAGREBU

 

080.030

KAZNENI POSTUPAK PROTIV UPRAVE ZABA

 

080.040

PRAVNI POSTUPCI IZVAN HRVATSKE

 

080.050

DOPISI UREDA PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

 

080.060

PAŠK KAČINARI NA SKUPŠTINAMA DIONIČARA ZABA

 

080.070

Tužba Paška Kačinari kojom pobija Skupštinu Zabe zbog falsificirane bilance


 


 

 

 

080.010

SUDSKI SPOR PRED OPĆINSKIM SUDOM U ZAGREBU

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

     

080.010.010

Tužba Općinskom sudu u Zagrebu

 

13-08a 

10

080.010.020

Preslik dostavnice

 

13-09a

2

080.010.030

Preslik podneska općinskom sudu

 

13.10

1

080.010.040

Preslik odgovora na tužbu ZABA i priloga

 

13-11a  

9

080.010.050

Zapisnik sa glavne rasprave od 18.03.2003. pred Općinskim sudom u Zagrebu

 

13-12a

2

080.010.060

Podnesak ZABA

 

13-13a

1

080.010.070

Podnesak Općinskom sudu od 02.04.2003.

 

13-14a

17

080.010.080

Podnesak Općinskom sudu od 03.05.2004.

 

13-16

1

080.010.090

Podnesak Općinskom sudu od 30.04.2004. 

 

13-17a

8

080.010.100

Podnesak ZABA

 

13-18a

6

080.010.110

Zapisnik sa ročišta Općinskog suda u Zagrebu od 01.06.2004.

 

13-19a

3

080.010.120

Rješenje-nalog za platež vještačenja

 

13-20

1

080.010.130

Podnesak Općinskom sudu od 28.06.2004.

 

13-21a

5

080.010.140

Podnesak Općinskom sudu od 28.06.2004.

 

13-22a

6

080.010.150

Molba vještaka da mu se da još novca i još vremena

 

13-23

1

080.010.160

Dokaz da je Paško Kačinari platio sav zatraženi iznos za vještačenje

 

13-25a

3

080.010.170

Molba Paška Kačinari da Sud požuri postupanje

 

13-26a

2

080.010.180

Preslik tzv. "Pomoćnog omota spisa" koji se sada, umjesto pravog spisa nalazi kod Općinskog suda u Zagrebu

 

13-26c

2

080.010.190

Podnesak kojim Pašk Kačinari izvješćuje sud da je ZABA u sudski spis dostavila krivotvoreni dokument

 

Prilog uz gornji podnesak

 

b3001

 

 

b2701

1

 

 

9

080.010.200

Podnesak kojim Pašk Kačinari dostavlja nalaz financijskog vještaka i pripadajuću dokumentaciju

 

Ovim podneskom dostavljeni su preslici svih primjeraka službenih glasnika ZABA od 1989. do 1994. godine te niz drugih financijskih dokumenata ZABA. Tu su pohranjene sve službene odluke ZABA iz tog razdoblja. Svu tu dokumentaciju vještak je analizirao te je temeljem takve analize, pozivom na to mnoštvo dokumenata sačinio svoj nalaz i mišljenje. Tužitelj je izračunao da je ukupna dokumentacija koja priloži vještakovom nalazu, kad je izvagana na vagi iznosila po težini 3,6 kg papira.

 

b3901

1

080.010.210

Nalaz stalnog sudskog vještaka za financije i računovodstvo, mr.sci. Milan Ćuga, dipl.oecc.

 

Vještak u svojem mišljenju navodi da ZABA ima ukupno 3 opcije za rješenje ovog spora:

 

1. uručiti Pašku Kačinariju 142.576 dionica I emisije, serije A, te isplatiti iznos dividende na te dionice u iznosu od 33.989.770,00 kn

 

2. isplatiti iznos naknade za neuručene dionice od 358.307.590,00 kn, s kamatom od utuženja pa do isplate

 

3. sklopiti nagodbu među strankama.

 

b4201

1

080.010.220

Poziv na glavnu raspravu za ročište 10.04.2006

 

 

b4301

1

080.010.230
Tekst kaznene prijave kojom je Pašk Kačinari prijavio službenicu Zabe Višnja Šorša i ostale nepoznate djelatnike Zaba zbog falsificiranja službene isprave.

Tom ispravom je Zaba htjela dokazati da je isplatila Kačinarija, ali su tri vještaka, vještačeći neovisno jedan od drugog, zaključili da ne može biti govora o vjerodostojnom dokumentu.

b4401
 

2
 

 

 

 

 


 

 

 

080.020

SUDSKI SPOR PRED TRGOVAČKIM SUDOM U ZAGREBU

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

     

080.020.010

TUŽBA OD 15.04.2002

 

b1101

10

080.020.020

TUŽBA OD 03.10.2002

 

b1201

12

080.020.030

PODNESAK OD 09.12.2002

 

b1301

15

080.020.040

PODNESAK OD 12.05.2003

 

b1401

16

080.020.050

PODNESAK OD 27.05.2003

 

b1501

9

080.020.060

PODNESAK OD 01.07.2003

 

b1601

11

080.020.070

PODNESAK OD 11.09.2003

 

b1701

2

080.020.080

RJEŠENJE TSZG 17.12.2003

 

b1801

1

080.020.090

PRESUDA TSZG 07.01.2004

 

b1901

4

080.020.100

TUŽBA OD 13.01.2004

 

b2001

8

080.020.110

 


b2011

5 

 


 

 

080.030

KAZNENI POSTUPAK PROTIV UPRAVE ZABA

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

080.030.010

Dopis Ministarstva pravosuđa od 27.01.2005.

 

2.jpg

1

080.030.020

Dopis Županijskog istražnog centra od 09.02.2005.

 

1.jpg

1

     

 


 

 

 

080.040

PRAVNI POSTUPCI IZVAN HRVATSKE

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

     

080.040.010

Pismo američkog Odvjetničkog ureda PAUL I. DJURISIC

 

Prilozi za gornje pismo

 

b0801

b080101

1

3

     

 


 

 

 

080.050

DOPISI UREDA PREDSJEDNIKA VLADE R. HRVATSKE

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

     

080.050.010

Dopis Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske od 18.10.2005

b80050010

 

1

 

     


080.060

PAŠK KAČINARI NA SKUPŠTINAMA DIONIČARA ZABA

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

     

080.060.010

Pašk Kačinari traži uskraćivanje razrješnice Upravi ZABA za 2005. zbog:
 
- Učešća g. Franje Lukovića u pranju novca za Al-Kaidu i Hamas tokom 1990-ih godina;
 
- Nepostojanja dokaza da je ZABA ikad privatizirana;

- Rušenja ugleda banke u zemlji i inozemstvu

 

b80601

3

 

     

 

 

080.070

Tužba Paška Kačinari kojom pobija Skupštinu Zabe zbog falsificirane bilance

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

   

080.070.010
Tužba Paška Kačinari kojom pobija Skupštinu Zabe zbog falsificirane bilance

Pašk Kačinari je već u pismu Predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesić od 05.04.2007. ( Pašk Kačinari nadopunjuje svoje dosadašnje prijave i daje kratak pregled kako je pljačka izvedena, tko ju je izveo i kojom metodom, Prilozi pismu Mesiću ) dostavio dokaze (Prilozi pismu Mesiću ) iz kojih se vidi da Zaba ima falsificirane bilance, i da je u bilancu kao imovinu knjižila nekretnine koje prema zemljišnoknjižnom stanju nisu njene. Tako uprava banke sjedi u zgradi u Zagrebu, Paromlinska 2 za koju piše da je ista društveno vlasništvo i na kojoj je zabilježen odbijeni prijedlog Zabe za upisom prava vlasništva (Izvadak iz zemljišnih knjiga za zgradu sjedišta Zabe u Paromlinskoj ).

Stoga je skupština banke od dana 17.04.2007. g., koja je prihvatila ovakvu falsificiranu bilancu ništava. Banka je prilikom svoje registracije kao dioničko društvo "zaboravila" unijeti 113 zgrada i za njih izdati dionice, jer bi te dionice glasile na Republiku Hrvatsku, Grad Zagreb, radnike banke i Jugobanku. O ovome je Pašk Kačinari detaljno obrazlagao u svojim protuprijedlozima Glavnoj skupštini od 21.03.2007. (Protuprijedlog dioničara Paška Kačinari), odnosno Glavne skupštine od 17.04.2007. ( Protuprijedlog dioničara Paška Kačinari, Prilozi uz protuprijedlog dioničara Paška Kačinari). Važno je napomenuti da Zaba i Narodne novine nisu objavili protuprijedlog Paška Kačinarija Glavnoj skupštini od 17.04.2007. g., što je protivno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i principima dioničarstva i dioničkog društva.

Dok je na skupštini ukazivao na opasnosti koje za banku donosi usvajanje falsificirane bilance, dotle je uz pomoć korumpirane policije njegovo vozilo podešeno na način da Kačinari pogine prilikom prve veće brzine na vozilu (Automobil Paška Kačinari nestaje za vrijeme održavanja skupštine Zabe, Policija istražuje slučaj).
 

b7010

5