160

Postupci protiv Zabe u Srbiji


160.010
ZABA - Izviješće o poslovanju u godini 1993.

 


1
6
0.030

Historijat "Zagrebačke banke" 1914 - 1984

 


16
0.040

Izvorni dokument koji dokazuje prava Republike Srbije na dionicama Zabe

 

 

160.050

Pravni slijed Jugobanke


1
6
0.060
Pismo Paška Kačinari medijima u Srbiji

 

 


 

 

 

 

160.010

ZABA - Izviješće o poslovanju u godini 1993.

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

160.010.010

"Iz godišnjeg izvješća Zagrebačke banke za 1993. g. proizlazi da je Zaba tada tvrdila da je nastala dijelom iz Gradske štedionice Zagreb, odnosno Kreditne banke Zagreb, a dijelom iz Jugobanke - osnovne banke Zagreb. Time je Zaba tada - u ono ratno vrijeme - stvarala propagandu da će, "ako netko postavi pitanje" kako to da Zaba tvrdi da je privatna, a da nikad nije prošla nikakvu pretvorbu i privatizaciju, u tom slučaju, "doći Srbi i uzeti svoj dio".b16010102


 

 

 

 

160.020
Prijava Paška Kačinari o postojanju prava Republike Srbije na dionicama Zagrebačke banke

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

160.020.010

Prijava Paška Kačinari o postojanju prava Republike Srbije na dionicama Zagrebačke banke.

 

Budući da je Pašk Kačinari, kao Albanac koji je rođen na Kosovu, istovremeno državljan i Republike Hrvatske i Republike Srbije, ovime je - u svojstvu građanina Republike Srbije - prijavio prava Republike Srbije na dionicama Zagrebačke banke, a po osnovi činjenice da je Jugobanka - osnovna banka Zagreb, bila, zajedno sa Kreditnom bankom Zagreb (Gradskom štedionicom) suosnivač Zagrebačke banke.b16020102

160.020.020
Jutarnji list: Zaba za novi brand dala 10 milijuna kuna
Novinski članak iz "Jutarnjeg lista" od dana 13.11.2006. g. kojim Zagrebačka banka izričito priznaje da je nastala spajanjem nekadašnje Gradske štedionice, kao komunalne banke Grada Zagreba, te ogranka Jugobanke u Hrvatskoj.

 

b10220 

1
 

160.020.030
Dopis Državnog pravobranilaštva Srbije Br P-744/09, od 30.7.2009.

Dopis Državnog pravobranilaštva Srbije Br P-744/09, od 30.7.2009. u svezi priznanja prava na nalazninu i obavijest srbijanske Agencije za osiguranje depozita "da prema njihovom mišljenju... ne postoje dokazi da Republika Srbija ili Jugobanka a.d. u stečaju, imaju vlasničkih prava u kapitalu Zagrebačke banke d.d., Zagreb".

 


b166010

1

 


 

 

 

 

 

160.030

Historijat "Zagrebačke banke" 1914 - 1984

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

160.030.010

Historijat "Zagrebačke banke" 1914 - 1984

U ovom dokumentu opširno je prikazana povijest "Zagrebačke banke" od njenih početaka 1914 godine, i to kao "Gradske štedionice Grada Zagreba", pa do 1984. godine. Iz tog dokumenta jasno proizlazi da je;
  • "Zagrebačka banka" osnovana od Grada Zagreba, i to kao komunalna banka Grada Zagreba, (str. 8-12),

  • da je Zaba, kao Gradska štedionica nastavila s radom i nakon završetka drugog svjetskog rata, odnosno nakon podržavljenja bankarskog sustava (str. 19., str. 25)

  • da je decentralizacijom bankarskog sustava Zaba ponovno postala komunalnom bankom Grada Zagreba, što se vidi i iz odluke Narodnog odbora Grada Zagreba, koji unosi u Zabu zgradu na Jelačičevom trgu br. 10, te imenuje upravni odbor Gradske štedionice. U taj upravni odbor tada ulazi Stjepan Mikša, čiji je sin Branko Mikša 1990-tih godina bio Gradonačelnik Zagreba i ministar u Vladi Republike Hrvatske, a danas se nalazi u nadzornom odboru "Agrokor" d.d., (str. 31-32 i 34)

  • da se Gradska štedionica g. 1966 spojila sa lokalnim komunalnim bankama dijela sjeverozapadne Hrvatske u Kreditnu banku Zagreb, pri čemu je velika većina kapitala Kreditne banke predstavljala kapital Gradske štedionice, kao komunalne banke Grada Zagreba, koja je pri tome sačuvala svoju organizacijsku autonomiju unutar Kreditne banke Zagreb (str. 40)

  • da je pri tome u Kreditnu banku Zagreb unesena imovina koju je Grad Zagreb bio unio u Gradsku štedionicu, što je uključivalo i zgradu u Zagrebu, Jelačičev trg 10, i zgrada u Paromlinskoj 2. U tim zgradama se danas nalazi cjelokupni management Zabe, pri čemu u zgradi u Paromlinskoj 2 sjedi uprava banke. (str. 42-43)

  • da je 14.12.1977. izvršeno spajanje Kreditne banke Zagreb i Jugobanke - Osnovne banke Zagreb, pri čemu je nastala (dana 01.01.1978.) današnja "Zagrebačka banka". Iz dokumenta je razvidno koje su sve nekretnine "Jugobanke" unesene u današnju "Zagrebačku banku". (str. 42-43.)b1305011


 

 

 

 

 

160.040
Izvorni dokument koji dokazuje prava Republike Srbije na dionicama Zabe

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

160.040.010
Izvorni dokument koji dokazuje prava Republike Srbije na dionicama Zabe.

Prilikom sjedinjenja Kreditne banke Zagreb i Jugobanke - sjedište Zagreb, sačinjen je samoupravni sporazum o udruživanju u Zagrebačku banku. Između ostaloga, taj sporazum navodi u čl. 256 da je Zagrebačka banka pravni slijednik nekadašnje Kreditne banke Zagreb i Jugobanke - sjedište Zagreb. Taj samoupravni sporazum zajednički su donijela tijela Kreditne banke Zagreb i Jugobanke - sjedište Zagreb, i to još 01.12.1977. g., a verificirao ga je Izvršni odbor Zagrebačke banke nakon 13 mjeseci, tj. 23.01.1979. g.

Na ovom dokumentu se temelje prava Republike Srbije, kao pravnog slijednika nekadašnje Jugobanke na dionicama i nekretninama Zabe.

O tom dokumentu je dana 06.06.2007. Hrvatski istraživački neovisni portal www.necenzurirano.com, objavio članak, kojeg je potpisao neovisni novinar Domagoj Margetić, pod naslovom "Čija je Zagrebačka banka?", sa navodima da je grupa ljudi u izvršnoj vlasti Republike Hrvatske u dogovoru sa grupom ljudi u Upravi Zabe dogovorila uništenje tog izvornog dokumenta, te fingiranu istragu o pravnom slijedništvu Zabe koja bi na kraju "utvrdila" da pravnog slijeda nema i da Republika Srbija nema nikakvih prava. Prema navodima članka dogovoreno je uništenje sačuvanih kopija ovog Samoupravnog sporazuma kao dokaza. Međutim, navedeni istraživački portal je u međuvremenu došao do jednog sačuvanog primjerka tog samoupravnog sporazuma, te je isti skenirao i objavio.

Stoga će svaka daljnja priča o mogućem zataškavanju slučaja postati sasvim nemoguća, te će radi utvrđivanja dokaza biti dovoljno otvoriti određenu web stranicu na internetu. Stoga upućujemo na navedeni članak i skenirani samoupravni sporazum na neovisnom istraživačkom portalu www.necenzurirano.com,
 c905015

 

1

160.040.020

Samoupravni sporazum iz 1986 potvrđuje pravni slijed Jugobanka - Zaba

Izvornim samoupravnim sporazumom iz 01.12.1977. regulirano pravno slijedništvo Zabe od nekadašnje Jugobanke

(160.040 Izvorni dokument koji dokazuje prava Republike Srbije na dionicama Zabe)

 

Ovo pravno slijedništvo potvrđeno je i samoupravnim sporazumom iz 1986. g., te kasnije dokumentima Zabe iz 1990-tih godina (160.010 ZABA - Izviješće o poslovanju u godini 1993. )


a10235

1

 

 

 

 

160.050

Pravni slijed Jugobanke

 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

160.050.010
Pravni slijed Jugobanke do Zagrebačke banke

Kliknuti za uvećanje
 


b7012

1

 

160.060
Pismo Paška Kačinari medijima u Srbiji

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

160.060.010

Pismo Paška Kačinari medijima u Srbiji

 

Pašk Kačinari upozorava medije u Srbiji da su u različitim vremenskim razdobljima postojale dvije Jugobanke u Hrvatskoj, i da je glavnina imoine u onoj od te "dvije Jugobanke" koju je prijavio Pašk Kačinari. Upravo ta imovine NE ULAZI U SUKCECIJU, pa ju Srbija može tražiti odmah, sasvim neovisno o postupku sukcesije. Za tu imovinu se u Srbiji nije znalo i o njoj se nije pisalo. Osim te imovine u Zabi ima i imovine od druge Jugobanke u Hrvatskoj, a za koju imovinu se u Srbiji znalo i pisalo. Međutim ova druga imovina potpada pod postupak sukcesije.b1660101