330

Tužbom u Hrvatskoj Kačinari dokazuje

prava Srbije na dionicama Zabe


33
0.010
Tužbom u Hrvatskoj Kačinari dokazuje prava Srbije na dionicama Zabe

330.020
Zapisnik o održanoj Glavnoj raspravi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu

 

 

 


 

 

 

 

330.010
Tužbom u Hrvatskoj Kačinari dokazuje prava Srbije na dionicama Zabe

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

330.010.010
Tužbom u Hrvatskoj Kačinari dokazuje prava Srbije
na dionicama Zabe

Republika Srbija je jedan od izvornih osnivača Zabe. Ova činjenica je Državi Srbiji poznata još od 23.10.2006. kada joj je Pašk Kačinari prijavio njena prava ( 160.020 Prijava Paška Kačinari o postojanju prava Republike Srbije na dionicama Zagrebačke banke.) Budući da Republika Srbija nije u petnaest mjeseci pokrenula niti jedan postupak radi povrata ove imovine Srbiji, Pašk Kačinari je dana 01.02.2008. pred sudom u Republici Hrvatskoj pokrenuo postupak radi dokazivanja prava Republike Srbije na dionicama Zabe. Na sličan način je Kačinari pred sudom dokazao i prava Republike Hrvatske (320.010.010 Sud vratio Zabu Hrvatskoj ) i Grada Zagreba (270.010.010 Tužba protiv Grada Zagreba) na dionicama Zabe.

Da li će se Republika Srbija protiviti povratu 3 milijarde eura u državnu blagajnu Srbije? Da li Državnim pravobranilaštvom Srbije vlada klika kriminalaca, na način na koji kriminalci Zabe kontroliraju Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ( 270.010.010 Tužba protiv Grada Zagreba), pa da se i ovdje putem pojedinaca u državnim tijelima štiti krađa milijardi eura?

 s1381-0111
 


 

 

 

 

330.020
Zapisnik o održanoj glavnoj raspravi kod općinskog graĐanskog suda u Zagrebu

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

330.020.010
Zapisnik od 20. rujna 2010. o održanoj Glavnoj raspravi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu

 

 Budući da Republika Srbija nije  pokrenula niti jedan postupak radi povrata ove imovine Srbiji i osporila je da Republika Srbija ili Jugobanka a.d. posjeduju vlasnička prava u Zagrebačkoj banci d.d. Pašk Kačinari je   pred sudom u Republici Hrvatskoj pokrenuo postupak radi utvrđenja prava Republike Srbije na dionicama Zabe i prava na nalazninu. Kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, dana 20. rujna 2010 održana je Glavna rasprava.

 b160201202


 

 

 

 

330.030
 

Šifra i naziv dokumenta

Prva stranica

Broj str.

 

330.030.010

Podnesak Općinskom građanskom sudu u Zagrebu radi utvrđenja protiv tuženika Republike Srbije  od 5. 10. 2010.

 

Po riješenju suda tužitelj Pašk Kačinari označuje vrijednost dionica od 2.000.000.000,00 kn, dok potražuje 10% od pronađenih prava ili 200.000,00 i to kao najmanji iznos pridržavajući pravo povišenja ovog iznosa nakon što bude pribavljena dokumentacija. 

 

Tužitelj Pašk Kačinari traži da sd zatraži dokumentaciju od Zagrebačke banke d.d, da se njemu dostave ovi podaci. Kako tuženik ne dostavlja te podatke, to tužitelj traži da se tuženiku dade takav nalog i obzirom na izneseno sud donese Presudu kojom se naže tuženiku Republici Srbiji da položi račun, utvrdi se da je Republika Srbija nositelj prava na dionice Zagrebačke banke d.d. i utvrdi se da je tužitelju Pašk Kačinari nalaznik i prijavitelj imovine odnosno prava Republike Srbije, te mu slijedom toga pripada pravo na nalazninu u iznosu od 10% pronađenih prava odnosno imovine tuženika. 
 b160201304

330.030.020
Prilozi:

160.020.030
Dopis Državnog pravobranilaštva Srbije Br P-744/09, od 30.7.2009.


33
0.030.020
Povijest Zagrebačke banke, preslik web stranice   www.zaba.hr


 

b166010


b16020140
1


1