http://www.necenzurirano.com/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=1


 

 

 

Ekskluzivno objavljujemo najtajnije dokumente Zagrebačke banke
Jul 06, 2007 at 04:32 PM
 

 

Ekskluzivno

 

 

 

Tajni dokument Zagrebačke banke dokazuje kriminal u pretvorbi i privatizaciji „najveće hrvatske banke“

 

Kada je Uprava Zagrebačke banke, na čelu sa Franjom Lukovićem odlučila uništiti svu povjerljivu i tajnu dokumentaciju koja dokazuje slijed vlasništva nad dionicama Zagrebačke banke, nisu mogli niti sanjati kako će dva najtajnija ugovora i dokumenta Zagrebačke banke biti razotkrivena. Prvi je Samoupravni sporazum o osnivanju Zagrebačke banke od 1. prosinca 1977. godine, a drugi, još tajniji ugovor je Samoupravni sporazum o osnivanju Zagrebačke banke od 13. studenog 1986. godine. Ovaj drugi ugovor ključan je dokaz i dokument, koji bez dvojbe dokazuje pravni slijed vlasništva nad dionicama Zagrebačke banke. Drugim rijačima, ovaj drugi pronađeni dokument koji ekskluzivno objavljujemo, dokazuje kako je pretvorba i privatizacija Zagrebačke banke, na način kako ju je isprojektirao Jakša Barbić sa svojim suradnicima, nezakonita, te da se radilo o jednoj od najvećih privatizacijskih prijevara i pljačka u Hrvatskoj. Tajni dokument o vlasništvu Zagrebačke banke iz 1986. godine dokazuje da Barbićeva ekipa, na čelu sa Franjom Lukovićem nikada nije legalno, na temelju odluke zakonitih vlasnika, dioničara Zagrebačke banke niti preuzela vođenje i upravljanje tom bankom. Stoga i svi kasniji ugovori, koje je Barbić – Lukovićeva kriminalna klika potpisivala nakon 1990. godine, predstavljaju bezvrijedne papire bez ikakve pravne osnove ili stvarnog pravnog učinka.

 

 

Novi Samoupravni sporazum o osnivanju ZABE 1986. godine

 

Na sjednici Izvršnog odbora Zagrebačke banke, održanoj 8. srpnja 1986., Izvršni odbor je na prijedlog predsjednika Antuna Crneka, donio prijedlog novog Samoupravnog sporazuma o osnivanju Zagrebačke banke.

 

„Prijedlog Samoupravnog sporazuma o osnivanju Zagrebačke banke utvrđen je na temelju nacrta toga Sporazuma, što ga je utvrdio Izvršni odbor zagrebačke banke na sjednici od 7.5.1986. godine i dviju izmjena i dopuna toga nacrta Sporazuma što ih je utvrdio Izvršni odbor Zagrebačke banke na sjednici od 8.7.1986. na temelju rezultata javne rasprave što je o nacrtu Sporazuma vođena kod članova i osnivača Zagrebačke banke od 19.5.1986. do 10.6.1986. godine“, navodi u svojem dopisu tadašnji predsjednik Izvršnog odbora Zagrebačke banke Antun Crneka.

 

Iz ovoga je potpuno razvidno kako se i u donošenju toga drugog ugovora o osnivanju Zagrebačke banke, provelo usaglašavanje svih dioničara, odnosno osnivača banke. Osim toga, pravni i financijski temelj za uređenje daljnjih vlasničkih odnosa u Zagrebačkoj banci bio je tajni dokument kojega je također uništila Barbić – Lukovićeva kriminalna ekipa, međutim, taj je dokument bio financijsko – pravni temelj za ovaj Ugovor iz 1986. godine, pa se njegov sadržaj spominje i u ovom tajnom dokumentu.

 

 

Ekonomsko – financijski elaborat o osnivanju Zagrebačke banke

 

„Prijedlog Ekonomsko – financijskog elaborata iz prethodnog stava Izvršni odbor Zagrebačke banke utvrdio je 11.4.1986. godine i dostavio ga svim potencijalnim osnivačima Zagrebačke banke u prilogu i kao sastavni dio nacrta Samoupravnog sporazuma o osnivanju i Statutu Zagrebačke banke“, navodi se u Crnekinom dokumentu.

 

Ono što je još važnije, ovaj Crnekin dopis dokazuje kako su svi osnivači morali biti suglasni sa tim Ekonomsko – financijskim elaboratom.

 

„U roku iz točke 2. ove odluke, i na način što ih utvrdi Banka, osnivači će dostaviti Banci i dokaz da su usvojili Ekonomsko – financijski elaborat o društveno – ekonomskoj opravdanosti osnivanja Zagrebačke banke“.

 

Tim su elaboratom detaljno uređeni i suvlasnički odnosi među osnivačima, te su vrlo precizno pobrojani svi osnivači i suvlasnici Zagrebačke banke. Taj je dokument kasnije, jednostavno, nestao, a vlasničko stanje je krivotvoreno od strane ljudi kojima je upute izravno davao Jakša Barbić, tvorac pljačkaškog pretvorbenog modela u Hrvatskoj, kojemu je za taj posao otvorene ruke dala Vlada Franje Gregurića.

 


Fondovi Banke

 

Međutim, iako su se u Upravi Zagrebačke banke nadali kako niti ovaj drugi tajni dokument neće nikada „ugledati svjetlo dana“, sada je taj dokument ključni dokaz jedne od najvećih bankarskih prijevara u Europi ikada.

 

Ugovor iz 1986. godine potvrđuje pravni slijed vlasništva nad udjelima u Zagrebačkoj banci svim osnivačima i suvlasnicima koji su Banku osnovali i ranijim ugovorom iz 1977. godine. U tom se smislu i novim Ugovorom reguliraju vlasnički odnosi u fodnovima Banke, koje zapravo tvori imovina suosnivača i suvlasnika banke.

 

„Radi formiranja sredstava za osiguranje likvidnosti i sigurnosti poslovanja te materijalne osnove rada, Banka ima ove fondove:

 

1)      Fond solidarne odgovornosti;

2)      Rezervni fond;

3)      Fond osnovnih sredstava.

 

Banka može imati i druge fondove ako se tako utvrdi posebnim samoupravnim sporazumom ili odlukom osnivača Banke“.

 

Ova odredba novog Ugovora jasno definira kako imovinu i fondove Banke, zapravo, čini imovina i fondovi njezinih osnivača, odnosno suvlasnika. Drugim riječima, kapital Zagrebačke banke, je kapital njezinih suvlasnika.

 

Međutim, već četiri godine kasnije ta će sredstva jednostavno biti opljačkana.

 

Članak 156. Ugovora iz 1986. potvrđuje kako su osnovna sredstva Banke u biti sredstva u vlasništvu njezinih osnivača i suvlasnika.

 

„Skupština Banke prilikom donošenja završnog računa utvrđuje iznos i namjenu sredstava što ih treba udružiti u Fond osnovnih sredstava suglasno srednjeročnom planu i godišnjem planu Banke“.

 

Međutim, nakon što je kontrolu nad Zagrebačkom bankom 1990. preuzela Barbićeva ekipa, imovina osnivača Zagrebačke banke iz 1986. godine jednostavno je opljačkana u nezakonitom postupku protupravne i tajne privatizacije vlasništva nad dionicama Zagrebačke banke.

 


Ugovor iz 1986. potvrđuje pravni slijed nad Ugovorom iz 1977. godine

 

Članak 211. novog Ugovora o osnivanju Zagrebačke banke iz 1986. godine potvrđuje pravni slijed vlasništva suvlasnicima banke koji su potpisali osnivački Ugovor iz 1977. godine. Upravo na odredbe o tom pravnom slijedu pozivati će se Republika Srbija prilikom dokazivanja svojih prava na suvlasništvo dioničarskog kapitala Zagrebačke banke. Naime, te odredbe Ugovora iz 1986. godine potvrđuju između ostalih suvlasnika i pravni slijed vlasništva nad dionicama ZABE Jugobanci iz Beograda.

 

„Banka je pravni sljednik Zagrebačke banke osnovane Samoupravnim sporazumom o udruživanju u Zagrebačku banku od 1.12.1977. godine i banaka koje se pripoje Zagrebačkoj banci“.

 

Na ovoj odredbi Članka 211. Ugovora o osnivanju Zagrebačke banke iz 1986. godine Srbija temelji svoj zahtjev za odštetu zbog protupravnog oduzimanja imovine Zagrebačke banke u suvlasništvu Jugobanke, u protuvrijednosti od dvije milijarde eura.

 

 

Tajni dokumenti dokazuju kriminal bankarske elite Barbić – Luković

 

Tajni dokumenti Zagrebačke banke, pogotovo ovaj kojega ekskluzivno objavljujemo dokazuju kako je pretvorba i privatizacija Zagrebačke banke bio lukavo osmišljen i projektiran organizirani kriminal na najvišoj razini, u kojem su sudjelovali i ratni premijeri hrvatske Vlade. Bez njihova znanja i prešutne suglasnosti za pljačku Zagrebačke banke, ni Barbić niti Luković ne bi do kraja proveli svoj privatizacijski projekt u kojem su jednostavno ukrali – cijelu banku. Osim toga, ovaj dokument prokazuje financijsku elitu u Hrvatskoj kao kriminalnu organizaciju i dokazuje njihove kriminalne temelje i nezakonite aktivnosti. Drugim riječima, hrvatska je financijska elita odgovorna za pljačku države, a danas su upravo njezini pripadnici najglasniji u javnim uzvicima „Drž'te lopova!“. A dobro znaju da su lopovi sakriveni iza „cijenjenih“ imena iz poslovnoga svijeta kao što su Franjo Luković, Jakša Barbić, Mladen vedriš, Nikica Valentić, Franjo Gregurić i mnogi drugi njihovi suradnici.

 

Tajni Ugovor o osnivanju Zagrebačke banke iz 1986. godine možete pročitati ovdje

 

 

 
       

Domagoj Margetić