VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

U r e d
   p r e d s j e d n i k a

Klasa: 008-02/05-01/505
Urbroj
: 504-02/02-05-1
Zagreb, 18. listopada 2005.

Poštovana gospođo Kačinari,

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske, dr. sc. Ivo Sanader, primio je Vaš podnesak, koji ste uputili elektroničkom poštom i u kojem smatrate kako je preuzimanje Zagrebačke banke bilo nelegalno, što je za posljedicu imalo nanošenje štete njenim dioničarima.


Ovim Vas putem želimo izvijestiti da smo, po naputku dr. sc. Sanadera, Vaš podnesak proslijedili guverneru Hrvatske narodne banke, gospodinu Željku Rohatinskom, na uvid i daljnje postupanje.

S poštovanjem,

Predstojnica Ureda, državna tajnica
Bianca Matković