----- Original Message -----

Sent: Wednesday, June 20, 2007 8:14 PM

Subject: Fw: prava Republike Srbije na dionice Zagrebacke banke

Poštovani,

obraćam Vam se u ime Paška Kačinarija, koji je Republici Srbiji prijavio njena prava na dionice Zagrebačke banke. U nastavku je moj tekst redakciji Beogradskog Kurira, sa linkovima na dokaze objavljenim na internetu. Za svako pojašnjenje ili dodatni dokaz stojim Vam na raspolaganju, a informaciju možete potražiti i kod advokata g. Dragana Krajnovića, koji u Republici Srbiji zastupa g. Paška Kačinarija, na broj telefona 011-2634-635, odnosno na adresi Gospodar Jovanova 42 a, Beograd.

 

 

----- Original Message -----

Sent: Wednesday, June 20, 2007 6:02 PM
Subject: prava Republike Srbije na dionice Zagrebacke banke

 
 
Poštovani,
 

Obraćam Vam se kao punomoćnik mojeg klijenta Paška Kačinari, zlatara iz Zagreba, a u vezi Vašeg članka od 06.06.2007. g. pod naslovom "Ivo, daj pare", a u kojem je preneseno pisanje tjednika "Nacional" iz Hrvatske. Ovime Vas u ime mojeg klijenta molim da objavite dolje navedeni tekst, budući da u gornjem članku ima netočnosti i nepreciznosti.

Zagrebačka banka kakva danas postoji nastala je 01.01.1978. spajanjem Kreditne banke Zagreb, kao komunalne banke Grada Zagreba i Jugobanke - filijala Zagreb (vidi:  Pašk Kačinari prijavljuje prava Grada Zagreba na dionice "Zagrebačke banke" d.d. , Historijat "Zagrebačke banke" 1914 - 1984 ). Prilikom združivanja tih banaka izričito je navedeno da je Jugobanka pravni slijednik Jugobanke (vidi: Ekskluzivno objavljujemo strogo čuvani tajni dokument o vlasništvu Zagrebačke banke ). Pravni slijednik Jugobanke je Republika Srbija, a ova imovina ne ulazi u sukcesiju, jer je Zagrebačka banka postala dioničko društvo bez države kao dioničara još prije raspada Jugoslavije, što Zagrebačka banka u svojim godišnjim revizijskim izvješćima naziva "privatizacijom banke iz 1989. g." (vidi: Izvješće Revizora KPMG za 2001. g. )

Budući da tu nema sukcesije, Republika Srbija može svoja potraživanja odmah realizirati. Pašk Kačinari je još 23.10.2006. po ovoj osnovi prijavio prava Republike Srbije na dionicama Zagrebačke banke (vidi: Prijava Paška Kačinari o postojanju prava Republike Srbije na dionicama Zagrebačke banke. ). Kad Republika Srbija na taj način realizira svoja prava, za preostali dio će se namiriti Pašk Kačinari kao dioničar, za kojega je sudski vještak izračunao da mu pripada 142.576 dionica, koje na dan sačinjenja vještačkog nalaza (13.09.2005) iznose preko 358 milijuna kuna (vidi: Nalaz stalnog sudskog vještaka za financije i računovodstvo, mr.sci. Milan Ćuga, dipl.oecc. ), Mesna industrija Gavrilović (vidi: Pokradene dionice GAVRILOVIĆ Petrinja ), radnici banke, Republika Hrvatska (vidi: Postupak povrata kapitala "Zagrebačke banke" zakonitim vlasnicima: Republici Hrvatskoj, Pašku Kačinari i Mesnoj industriji "Gavrilović" ) i Grad Zagreb (vidi: Pašk Kačinari prijavljuje prava Grada Zagreba na dionice "Zagrebačke banke" d.d. ).

Republika Srbija za ova svoja prava nije znala sve dok ju Pašk Kačinari nije obavijestio, i nije ih nikada potraživala. Da pojasnimo, riječ je o pravima po osnovi pravnog slijedništva Jugobanke koja je postojala do 01.01.1978. i koja je ušla u današnju Zagrebačku banku. Osim ove Jugobanke, postojala je Jugobanka osnovana u Hrvatskoj nakon 01.01.1978., dakle druga banka koja s ovom prvom - koja je ušla u Zagrebačku banku - nema veze. Od te druge Jugobanke su nastale: Hrvatska pomorska banka Split (od Jugobanke - filijala Split), Cibale banka (od filijale Vinkovci) i Slatinska banka (od filijale Slatina/tada: Podravska Slatina). Činjenica je da je Hrvatska pomorska banka Split kasnije, 1990-tih, bila pripojena Zagrebačkoj banci, ali ta banka i ta imovina nemaju nikakve veze sa Jugobankom koja je postojala u Hrvatskoj do 01.01.1978. i koja je spajanjem sa komunalnom bankom Grada Zagreba stvorila današnju Zagrebačku banku, a što je predmet prijave Paška Kačinari, i za što se u Srbiji do sada nije znalo.

...

U koliko je potrebno da se gore navedeno dodatno pojasni, ili dokaže, molim Vas da kontaktirate mojeg klijenta izravno na broj telefona (098-230-528, odnosno 0038598230528), ili moju advokatsku kancelariju na brojeve 00385-1-4647015, 4647028 i 4647030.

 

Budući da su u Hrvatskoj sada praznici, moju kancelariju će biti moguće dobiti tek od 28.06.2007.

 

Ozren Tatarac, odvjetnik