http://www.necenzurirano.com/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=1


 

 

 

Ekskluzivno objavljujemo strogo čuvani tajni dokument o vlasništvu Zagrebačke banke

 

Čija je Zagrebačka banka?
Jun 06, 2007 at 07:15 PM


 

Ekskluzivno

 

U Hrvatskoj Vladi priprema se  krivotvorenje dokumentacije o Zagrebačkoj banci

 

Vlada je naredila inspekcijskim službama za nadzor banaka krivotvorenje Izvješća o  Zagrebačkoj banci

 

 

 

 

Kako ekskluzivno dokaznajemo od naših izvora u Vladi Republike Hrvatske, zadnjih  nekoliko dana trajali su nervozni pregovori na liniji Vlada – Uprava Zagrebačke banke.  Franjo Luković i Ivo Sanader desetak su puta duže razgovarali o temi najnovijeg međudržavnog skandala između Republike Hrvatske i Srbije, vezano uz srbijanski zahtjev za  povrat imovine Zagrebačke banke u vrijednosti od 2,2 milijarda eura. Pritisnuti interesom javnosti za cijeli slučaj, kao i diplomatskom inicijativom srbijanskog premijera Vojislava Koštunice, Banski dvori naredili su hitnu akciju prikrivanja dokaza o pravnom slijedu nad imovinom Zagrebačke banke. Naime, kako tvrdi naš izvor u Vladi, premijer Sanader naredio je ministru financija Ivanu Šukeru da se provede fingirana 'istraga' o cijelom slučaju Zagrebačke banke, koja bi završila zataškavanjem kriminala i prikrivanjem dokumentacije i dokaza o pravnom slijedu nad imovinom i dionicama Zagrebačke banke. Pošto bi   Ministarstvo financija i Ivan Šuker osigurajli takvo 'specijalno izvješće' Sanader i njegova Vlada mogli bi izvijestiti hrvatsku javnost i srbijansku Vladu da ne postoji pravni slijed nad imovinom i dionicama Zagrebačke banke ni sa čije strane osim sa strane sadašnjih vlasnika Zagrebačke banke, te da nadzorom poslovanja ZABE nisu pronađene nepravilnosti ili  nezakonitosti u njezinu poslovanju.
 

 

Tajni dokument koji je „morao nestati“!

 

Necezurirano.com eksklzivno objavljuje najtajniji dokument o vlasništvu Zagrebačke banke,  dokument koji dokazuje pravni slijed i model nastanka Zagrebačke banke i predstavlja krunski dokaz kako je nakon 1990. godine uska skupina ljudi okupljena oko Jakše Barbića i Franje Lukovića izvela jednu od najvećih pljački u suvremenoj hrvatskoj državi, pljačku tešku  više od 13 milijardi eura.

 

„Samoupravni sporazum o udruživanju u Zagrebačku banku“ od 1. prosinca 1977., verificiran na 10. sjednici Izvršnog odbora Banke 23. siječnja 1979. godine, razotkriva najčuvaniju tajnu Zagrebačke banke. Tajni dokument Zagrebačke banke, za kojega je Sanader naredio Šukeru da jednostavno mora nestati kao da ga nikada nije ni, dokazuje ne samo pravni slijed Jugbanke nad vlasništvom Zagrebačke banke, nego i milijunsko vlasništvo Republike Hrvatske zatajeno državi i zakopano u tajnim arhivima Zagrebačke banke, skriveno od javnosti i stvarnih vlasnika. Ukratko, dokument kojega ekskluzivno objavljujemo na Necenzurirano.com dokazuje kako uska grupa okupljena oko Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke (Frano Luković, Jakša Barbić, Franjo Filipović, Nediljka – Nevenka Šarić, Nikola Kalinić, Davor Holjevac - nikada nije bila zakoniti vlasnik dionica Zagrebačke banke, nego je većinsko vlasništvo banke trebalo biti u rukama Republike Hrvatske.
 

 

Sprega vlasti i financijske elite u prikrivanju kriminala

 

Dakako, taj dokument dokazuje i spregu političkog vrha izvršne i zakonodavne vlasti sa  financijskom elitom, jer bez prešutnog odobravanja ako ne i izričita naloga političkog vrha  ovakva pljačka Zagrebačke banke jednostavno ne bi bila moguća. Sada se, međutim, zbog zaštite interesa financijske elite u vrhu Zagrebačke banke, hrvatska Vlada upušta u opasne vode i naređuje svojem resornom ministru krivotvorenje dokumentacije, pisanje lažnih izvješća i inspekcijskih nalaza, te uništavanje i prikrivanje dokumenacije koja dokazuje tko su  pravi vlasnici dionica i imovine Zagrebačke banke.
 

 

Tko su pravi vlasnici Zagrebačke banke?

 

„Samoupravni sporazum o udruživanju u Zagrebačku banku“ predstavlja temeljni ugovor na  temelju kojega je osnovana Zagrebačka banka i na kojem se temelji kasniji pavni slijed nad imovinom i dionicama banke. Upravo taj dokument na svojoj pedeset i sedmoj stranici, u Članku 256. donosi ključni dokaz o pravnom slijedu nad imovinom i dionicama ZABE.

 

„Banka je pravni slijednik postojećih poslovnih banaka koje se ovim Sporazumom konstituiraju u Zagrebačku banku i to: Kreditna banka Zagreb, dijela koji se konstituira u Zagrebačku banki i Jugobanka sjedište Zagreb“.

 

Upravo na ovom Ugovoru i dokumentu Srbja temelji svoj zahtjev za povrat imovine  Zagrebačke banke u vrijednosti 2,2 milijarda eura.

 

Međutim, važnija od te jest činjenica da taj dokument osigurava Republici Hrvatsoj znatno  veći povrat zatajene i opljačkane imovine u ukupnoj vrijednosti od više od 13 milijarda eura.

 

Članak 13. Ugovora, odnosno Sporazuma, dokazuje da su pravi vlasnici Zagrebačke banke  oni koji su je i osnovali, odnosno da imovina i dionice današnje ZABE pripadaju upravo tim  pravnim osobama i Republici Hrvatskoj, kao i drugim suvlasnicima u manjim omjerima.

 

„U svrhu osiguranja potrebnih sredstava za početa rada Banke njezini članovi udružuju svoja  sredstva koja imaju u fondovima banaka i druga sredstva dohotka u fond solidarne  odgovornosti, rezervni fond i fond osnovnih sredstava Banke. Visinu sredstava koja se  udružuju određuje Skupština banke. Osim udruživanja sredstava iz stavka 1. ovog članka  članovi Banke uključuju kao depozite Banke i svoja sredstva, koja se nalaze na računima kod  Službe društvenog knjigovodstva“.

 
 

Jasno uređena ugovorna prava i obveze osnivača Zagrebačke banke

 

Istim dokumentom regulirana su međusobna prava i obveze članova Banke, odnosno osnivača  Zagrebačke banke. Iz članka 51 „Samoupravnog sporazuma“ razvidno je da se po pitanju vlasništva Zagrebačke banke radi o društvenom vlasništvu, te da su sve osnivači „drušvene pravne osobe“. Iz toga proizlazi da je i poslije 1989. godine, na dalje, Zagrebačka banka bila, i  jedino je mogla biti u skladu sa zakonskim propisima, vlasništvo Republike Hrvatske, Grada Zagreba i drugih suvlasnika i suosnivača Banke.

 

Luković i Barbić, međutim, ignorirajući zakone, krivotvorili su vlasničku dokumentaciju Banke, kao i svu poslovnu dokumentaciju, bilance, knjige dionica, i vlasničke dokumente, kako bi omogućili svojoj uskoj grupi monopol financijske moći u državi zadržavajem kontrole nad Zagrebačkom bankom. Nisu u tome, naravno, bili sami. Od velike im je pomoći   bilo i to da su prvi premijeri hrvatske Vlade bili Stjepan Mesić, Josip Manolić i Franjo Gregurić, inače skloni tehnomenadžerskoj eliti i njezinim vodećim pripadnicima, među koje su svakako u samom vrhu spadali Luković i Barbić. Za svoju operaciju pljačke Zagrebačke banke Uprava i Nadzorni odbor ZABE uživali su punu potporu i zaštitu izvršne vlasti. „Samoupravni sporazum“ iz 1977. dokazuje kriminal u ZABI i nezakonitu privatizaciju najveće hrvatske banke.

 

„Osnovne i druge organizacije udruženog rada i druge društvene pravne osobe, članovi  Banke, ostvarujući pravo udruživanja rada i sredstava i zajedničkog korištenja udruženih i  drugih sredstava u Banci:

 

-         odlučuju o korištenju udruženih i drugih sredstava u Banci i o ukunom poslovanju  Banke;

-         odlučuju o raspoređivanju prihoda koje Banka ostvari svojim poslovanjem po  izdvajanju sredstava za troškove poslovanja i sredstava za Radnu zajednicu banke, kao  zajednički ostvarenog dohotka prema doprinosu koji su pojedini članovi dali  ostvarenju tog dohotka u poslovnm jedinicama banke;

-         donose osnove srednjeročnih planova i srednjeročne planove, godišnje planove za  ostvaivanje srednjeročnog plana i akte poslovne politike Banke;

-         koriste se udruženim, prikupljenim i pribavljenim sredstvima za ostvarivanje svojih  planova tekuće aktivnosti i programa razvoja, u skladu s opredjeljenjima udruženog  rada o sumjeravanju sredstava koja su utvrđena Samoupravnim sporazumom o  osnovama srednjeročnog plana, Srednjeročnim planom i godišnjim planom za ostvarivanje srednjeročnog plana Banke;

-         odlučuju o udruživanju Banke u udruženu banku i o istupanju iz udružene banke, o  njenom sudjelovanju u bankarskim konzorcijima i drugim financijskim  organizacijama udruženog rada, u zajednicama udruženog rada za međusobnu plansku  i poslovnu suradnju i u drugim oblicima udruživanja i povezivanja rada i sredstava;

-         odlučju putem delegata o poslovima Banke i biraju delegate u organe upravljanja  Bankom (...)“.

 

Već iz ovog članka Ugovora kojim je osnovana Zagrebačka banka, vidljivo je kako su  aktivnosti Uprave i Nadzornog odbora ZABE na privatizaciji Banke od 1989. godine na dalje  bile protuzakonite, ali i protivne Ugovoru o osnivanju Banke, odnosno „Samoupravnom  sporazumu“ iz 1977. godine, koji je osnovni osnivački akt Zagrebačke banke.
 

 

Upravljanje Bankom

 

Nezakonitost odluka Uprave i Nadzornog odbora banke dokazuju i daljnje odredbe ugovora o  osnivanju Banke i to od članka 85. do članka 130 „Samoupravnog sporazuma“ o osnivanju Zagrebačke banke.

 

Prema tim odredbama Uprava i Nadzorni odbor Zagrebačke banke niti u jednom trenutku nisu  imali zakonska niti ugovorna ovlaštenja provesti pretvorbu i privatizaciju Banke na način na koji je to (kriminalno) učinjeno od 1989. godine do danas. Osnivački ugovor sva ovlaštenja u upravljanju bankom dao je osnivačima, odnosno suvlasnicima (članovima) Zagrebačke banke.

 

„Bankom u cjelini upravljaju društvene pravne osobe koje udružuju rad i sredstva, te  društvene pravne osobe koje koriste udružena, prikupljena i pribavljena sredstva i druge  bankarske usluge i time pridonose ostvarivanju prihoda Banke, odnosno ostvarivanju  zajedničkog dohotka udruženog rada u Banci, te koje su zaključile ovaj Sporazum. Prava  upravljanja Bankom jedanaka su za sve članove Banke bez obzira na visinu udruženih ili korištenih sredstava u banci“, stoji u članku 85. osnivačkog dokumenta Zagrebačke banke,  kojega Uprava na čelu sa Franjom Lukvićem već 17 godina skriva od pravih vlasnika Banke.
 

 

Nezakonite odluke klana Barbić-Luković

 

Međutim, ovaj članak ugovora dokazuje i vlasništvo nad Zagrebačkom bankom, odnosno  dokazuje kako je ZABA bila u društvenm vlasništvu, stoga i nije mogla biti u tajnosti privatizirana po Luković-Barbić modelu od 1989. godine do danas. Nelegitimnost i nezakonitost odluka uprava i nadzornih odbora do danas potvrđuju i odredbe osnivačkog dokumenta Zagrebačke banke. Ove su odredbe ujedno i razlozi zbog kojih je ovaj dokument  ostao do danas najčuvanija poslovna tajna Uprave i Nazornog odbora Zagrebačke banke, ali i  jedan od najtajnijih dokumenata hrvaske Vlade, koja je i zadnjim aktivnostima odlučila prikrivati krimnal u ZABI i krivotvoriti izvješća o provedenom nadzoru poslovanja te banke.

 

„Članovi Banke u svojim organima upravljanja neposredno odlučuju o:

  1. zaključivanju, te izmjenama i dpounama Samopravnog sporazuma o osnovama  srednjeročnog plana Banke;
  2. donošenju te izmjenama i dopunama Statuta Banke;
  3. donošenju Odluke o promjenama statusa Banke;
  4. donošenju odluke o prestanku rada Banke;
  5. udruživanju Banke u udruženu banku;
  6. drugim pitanjima iz oblasti upravljanja rada i poslovanja Banke ako to odluči  Skupština Banke“, navodi članak 87. osnivačkog ugovora.

Tajni dokument razotkriva kriminalni obrazac ekonomske tranzicije

 

Tajni dokument o vlasništvu i osnivanju Zagrebačke banke u potpunosti rješava jedan od  najvećih misterija privatizacije banaka u Hrvatskoj. Međutim, što je puno važnije od toga  razotkriva kriminalni obrazac ekonomske tranzicije u zemlji i transformacije komunističke  elite u tehnomenadžersku, financijsku elitu koja danas predstavlja najmoćniji organizirani centar moći u suvremenoj hrvatskoj državi. Dobro čuvana „poslovna tajna“ Zagrebačke banke  nakon više od dvadeset godina izlazi u javnost i ruši konstrukciju hrvatske ekonomske tranzicije do temelja. Ovaj tajni dokument predstavlja ključnu šifru za pronalazak traga  opljačkanog hrvatskog kapitala i imovine, te razobličuje kriminalnu spregu vlasti i moćih  financijskih krugova u Hrvatskoj kji se do danas uzajamno štite i pokrivaju u svojim kriminalnim radnjama. U izbornoj godini Ivo Sanader boji se objave ovog dokumenta i zato je  naredio njegovo uništavanje i krivotvorenje poslovne dokumentacije Zagrebačke banke.

 

U panici od posljedica urušavanja kriminalnog ekonomskog sustava u čijoj je biti sirovi politički reket vladajuće elite nad vlastitim narodom i državom hrvatski je premijer naredio  izravnu inkriminaciju državnih službi zaduženih za nadzor poslovanja banaka. Dogovor Sanader – Luković i objava jednog od najtajnijih dokumenata ekonomske tranzicije u Hrvatskoj mogli bi rezultirati potpunim urušavanjem korumpiranog sustava. A vladajuća elita  mogla bi se naći na optuženičkoj klupi zbog udruživanja u kriminalnu organizaiju za organiiranju pljačku hrvatske države. Neugodan predizborni rasplet i za vlast i za oporbu, obzirom da su podjednako sudjelovali u prikrivanju korupcije i kriminala u slučaju Zagrebačke banke.

 

Jedan od najtajnijih dokumenata o vlasništvu Zagrebačke banke možete ekskluzivno pročitati OVDJE   [http://www.necenzurirano.com/images/osnivackiugovorzaba.pdf] (27,7 MB) .

       

Domagoj Margetić

 

 

 
http://www.necenzurirano.com/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=1