http://www.necenzurirano.com/index.php?option=com_content&task=view&id=629&Itemid=1


 

 

 

Državno odvjetništvo štiti interese organiziranog bankarskog kriminala
Jan 11, 2008 at 06:36 AM

 

 

Nakon što je u listopadu 2007. godine, Općinski građanski sud u Zagrebu vratio Zagrebačku banku u vlasništvo Republici Hrvatskoj, Državno odvjetništvo zloupotrijebilo je svoj položaj i ovlasti kako bi protivno interesima Republike Hrvatske zaštitili interese Franje Lukovića i organiziranog bankarskog kriminala. Naime, potpuno suprotno svojoj zakonskoj obvezi Državno odjetništvo zatražilo je u žalbi poništenje prvostupanjske presude kojom je poništena kriminalna i nezakonita privatizacija Zagrebačke banke. U ovom slučaju, kako stvari stoje, Državno odvjetništvo izabralo je skandaloznim presedanom otvoreno stati u zaštitu organiziranog kriminala i korupcije na najvišoj razini.

 

Zlatko Brlić u službi Franje Lukovića protiv Republike Hrvatske 

Žalbu na sudsko Rješenje kojim je ZABA vraćena u državno vlasništvo, Općinskom građanskom sudu u Zagrebu uputio je zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu, Zlatko Brlić, stavljajući tako i sebe osobno, i Državno odvjetništvo u poziciju zaštite financijskih i poslovnih interesa Franje Lukovića i njegovog bankarskog lobija, a protiv interesa i imovine Republike Hrvatske.

 

Besmislene tvrdnje i krivotvoreni „dokazi“ 

U svojoj nesuvisloj žalbi na rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu Zlatko Brlić, iznosi besmislene tvrdnje, ali se pritom, kako pokazuje stanje u sudskom spisu, poziva i na krivotvorene dokaze, kojima su manipuliral službenici Državog odvjetništva i Općinskog suda.

 

„Sud je donio presudu zbog ogluhe unutar roka kojeg je svojim rješenjem broj P-8536/07 od 7. rujna 2007. odredio tuženiku za davanje odgovora na tužbu.

 

Predmetno rješenje punomoćnik tuženika ODO u Zagrebu, Građansko – upravni odjel, zaprimilo je dana 13. rujna 2007., što znači da je rok za davanje odgovora na tužbu isticao 13. listopada 1997.“, stoji u žalbi ODO Zagreb na presudu zagrebačkog pćinskog suda.

 

Obzirom da Brlić u žalbi navodi datum iz 1997. godine, razvidno je kako niti sam predstavnik ODO Zagreb ne raspolaže točnim podatcima o stanju u spisu i kako su se u ovom predmetu podosta bavili manipulacijom rokovima i datumima. Jer ovaj spis 1997. godine još nije niti postojao.

 

Žalba bez dokaza 

U nastavku zamjenik općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu prigovara dokazima u spisu, na temelju kojih je donesena presuda, iako ničim ne dokazuje svoje tvrdnje, niti u prilogu Sudu dostavlja dokaze kojima bi dokazao kako su navodi tužbe neosnovani. Ovakvom žalbom, Brlić je imao jedan jedini cilj: „kupiti“ vrijeme za Franju Lukovića i „igrače“ iz Zagrebačke banke kako bi uspjeli presložiti svoje pozicije i riješiti se dionica, odnosno „zamesti“ trag dionicama ZABE i vlastitim financijskim sredstvima i operacijama.

 

„Osim toga, sud je donio presudu zbog ogluhe, iako iz historijata tužbe i ponuđenih dokaza ne proizlazi osnovanost tužbenog zahtjeva, jer osim toga što se tužbom traži donošenje tužbenog utvrđenja u tužbi nije naznačena visina predmeta spora, odnosno vrijednost koju bi trebalo isplatiti tužitelju, a ista nije niti ogla biti naznačena jer se u tužbi za utvrđenje ne može kumulirati obveznopravni zahtjev“, navodi bez ikakvih dokaza o neosnovanosti tužbe i presude Zlatko Brlić.

 

Krivotvorenje dostavnica 

U svojem odgovoru na skandaloznu žalbu Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu, odvjetnik Ozren Tatarac opisuje niz manipulacija dokazima i spisom, te pokušaja krivotvorenja stanja u spisu od strane nepoznatih osoba, čime se očito poslužilo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu kako bi dobilo na vremenu za rušenje presude kojom je Zagrebačka banka vraćena u vlasništvo države.

 

„Na tužitelju nepoznati način i od njemu nepoznate osobe u sudski spis je naknadno umetnut podnesak tuženika koji bi trebao predstavljati odgovor na tužbu, na koji je otisnut sudski štambilj sa datumom 10.10.2007., iz čega je razvidno da je taj podnesak naknadno napisan, antidatiran, dostavljen u sud i uložen u sudski spis“, navodi odvjetnik Tatarac u odgovoru na žalbu Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

 

Kako je krivotvoren podnesak? 

U nastavku svojeg podneska odvjetnik Tatarac detaljno iznosi dokaze koji govore u prilog činjenici da je netko manipulirao sudskim spisom i krivotvorio dokaze o datumima predaje podnesaka ODO Zagreb Općinskom sudu u Zagrebu.

 

„Evidentni falsifikat toga podneska razvidan je i iz nekoliko službenih bilješki/naznaka kakve na sudska pismena stavljaju sudski službenici u kancelu i drugim odjelima suda.

 

„Ref. 26 9 07“ – prema načinu označavanja sudskih pismena u tom sudu ova rukom pisana bilješka/naznaka upućivala bi da je sporni podnesak bio u sudnici (referadi) predmetnog sudca dana 26.09.2007. Da je taj podnesak neistinit i nemoguć proizlazi već iz datuma gore spomenutog štambilja kojim se želi sugerirrati da je on zaprimljen 10.10.2007. Naime, teoretski i praktički, a osobito proceduralno je nemoguće da bi jedan podnesak bio kod predmetnog sudca prije nego je službeno zaprimljen u prijemnoj pisarnici suda i prije nego je na njega stavljen štambilj suda kao potvrda da je zaprimljen.

 

Nadalje, bilo bi proceduralno nemoguće da taj podnesak bude neformalno preuzet u prijemnoj pisarnici pa odatle od strane službene osobe upućen predmetnom sudcu uz navedenu oznaku koja o tome svjedoči, umjesto da bude najprije službeno preuzet“, opisuje odvjetnik Tatarac nevjerojatnu manipulaciju sudskim spisom u kakvu se upustilo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

 

Krivotvorine, manipulacije i izmišljeni datumi 

„“vrać. 15.10.“ – Uvid u stvarno kretanje tog podneska dodatno komplicira bilješka/naznaka „vrać. 15.10.“ koja prema ustaljenoj praksi sudske pisarnice označava vrijeme kad je spis ili dio spisa – u ovom slučaju „podnesak“ – vraćen u sudsku pisarnicu, odnosno kada je vraćen iz referade predmetnog sudca kojemu bi prema prethodnoj naznaci bio dostavljen 26.09.2007.

 

Da se u ovom slučaju radi o grubim falsifikatima i manipulacijama izmišljenim datumima evidentno je iz toga da je upravo toga dana – 15.10.2007. – sud donio presudu zbog ogluhe, što nikako ne bi učinio kad bi taj podnesak bio u sudskom spisu i štoviše kad bi bio čak u referadi predmetnog sudca svo vrijeme od 26.09.1007. do 15.10.2007. Sporni, da ne kažemo misteriozni, podnesak nije bio u sudskom spisu niti 17.10.2007. kad je tužitelj izvršio uvid u spis u sudskoj pisarnici u 11.00 sati, kojom prilikom od sudskog službenika je oaviješten da njegov primjerak te presude zbog ogluhe čeka u odvjetničkom pretincu“, stoji u podnesku odvjetnika Ozrena Tatarca.

 

Čuva li Bajić leđa Brliću i Lukoviću? 

Državno odvjetništvo ovakvim se nezakonitim postupanjem upustilo u opasnu i kriminalnu igru zaštite organiziranog bankarskog kriminala i korupcije u bankarskom sektoru. Nedvojbeno je kako je svojom nesuvislom žalbom zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu Zlatko Brlić osigurao Franji Lukoviću i umiješanima u organizirani bankarski kriminal dovoljno vremena da se reorganiziraju i prikriju tragove svojih ilegalnih financijskih i bankarskih operacija. Po čijem je nalogu djelovao Zlatko Brlić? Je li za cijeli slučaj znao glavni državni odvjetnik Mladen Bajić? Osobno, ne vjerujem da nije znao. Ne vjerujem da bi Brlić u ovako važnom predmetu djelovao samostalno bez da mu Bajić „čuva leđa“. Ili je u pitanju netko od „igrača“ iznad Bajića? Kako god bilo, ovo je prvi slučaj u kojem Državno odvjetništvo svojim postupanjem radi izravno protiv interesa Republike Hrvatske, čije bi interese trebalo zastupati. Po čijem nalogu i zašto? To je pitanje na koje bi Mladen Bajić, napokon, trebao i javno odgovoriti. Ili možda ne smije?

 

 

Povezano: 

Žalbu ODO Zagreb možete pročitati ovdje.

Odgovor odvjetnika Ozrena Tatarca na žalbu ODO Zagreb možete pročitati ovdje.

Općinski sud u Zagrebu poništio privatizaciju ZABE.

Zašto je Luković prodao dionice ZABE?

Slučaj ZABA.

 

 

Domagoj Margetić